ad

Glasvochttroebelingen: ‘Floaters’ of zwevers in de ogen

Laatst bijgewerkt: september 2015

dossier Met het ouder worden kan het glasvocht in het oog vertroebelen en kunnen er kleine vlekjes in het glasvocht ontstaan. Die ziet u als zwevende zwarte vlekjes. ‘Mouches volantes of ’vliegende vliegjes’ in het Frans, ‘floaters’ in het Engels. Het is een onschuldige aandoening, maar het kan wel hinderlijk zijn.

Het oog is als een bol opgebouwd, met aan de voorzijde de lens en aan de achterzijde het netvlies. De bol is opgevuld met een heldere gelei, dit is het glasvocht.

anatom-oog-PVD-inkrimping-170-09.jpg

achterste glasvochtmembraanloslating

Normaal glasvocht bevat altijd kleine onzuiverheden, bij de ene persoon meer dan bij de andere. We zien die als puntjes, cirkels, slierten enzovoorts.
Vanaf de leeftijd van 50-60 jaar ontstaan er veranderingen in het glasvocht die ertoe leiden dat de geleimassa vervloeit (klontert) waardoor het glasvocht krimpt en gedeeltelijk van het netvlies loskomt. Men spreekt dan van een achterste glasvochtmembraanloslating (AGVL) (of PVD: posterior vitreous detachment).

Daardoor neemt de concentratie van de onregelmatigheden in het glasvocht toe en worden ze ook beter zichtbaar. Bovendien worden ook de randen van het glasvocht zichtbaar waardoor er meer 'rommel' in het oog ronddrijft. Soms wordt het glasvocht ook wat minder transparant.

Het gaat dus om een normaal verouderingsverschijnsel. Het kan ook optreden bij jongere mensen die bijziend zijn (niet goed ver kunnen zien).

• U ziet zwarte zwevende vlekjes, puntjes of draadjes, vooral bij een heldere achtergrond (bijv. een heldere hemel, een computerscherm, een wit vlak).

• De vlekjes zitten niet op één plek, maar ze bewegen iets langzamer mee met de richting waar u naar kijkt. Ze keren min of meer steeds naar dezelfde plaats terug.

• De vlekjes kunnen in één oog of in beide ogen aanwezig zijn.

Het is meestal een onschuldig fenomeen dat wel hinderlijk kan zijn. Soms zijn die floaters niet onschuldig en wijzen ze op een oogaandoening.

oog-anatom-floaters-500.jpg

Wanneer zijn ‘floaters’ niet onschuldig?

• Indien floaters gepaard gaan met ontstekingsverschijnselen zoals een rood oog, duidelijk verminderd zicht en pijnlijke lichtschuwheid.
Dit kan wijzen op een oogontsteking (uveitis). Neem in dit geval contact op met uw huisarts.

zie ook artikel : Inwendige oogontsteking (uveïtis)

• Indien de floaters plots ontstaan zijn of plots in aantal toenemen, en gepaard gaan met lichtflitsen (alsof een TL-lamp aan en uit gaat). Soms kan plots uit het niets een hele zwerm zwarte of rode stipjes onstaan.
Dat kan wijzen op een scheurtje in het netvlies, vooral als het maar in één oog gebeurt. Neem in dit geval dringend contact op met uw huis- of oogarts.

• Indien floaters acuut ontstaan zijn en er aan de rand van het gezichtsveld een donkere, grijze, niet meebewegende vlek waargenomen wordt (alsof men tegen een gordijn aankijkt).

Dit kan wijzen op een netvliesloslating of een andere aandoening van het netvlies of de oogzenuw. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met uw huis- of oogarts.

• Indien de floaters plots ontstaan en het gezichtsvermogen ineens verslechterd.
Dit kan wijzen op een glasvochtbloeding bijvoorbeeld bij diabetespatiënten. U moet zo snel mogelijk uw behandelend arts raadplegen.

zie ook artikel : Netvliesloslating (ablatio retinae)

Wanneer een arts raadplegen?

Wanneer geleidelijk ontstane troebelingen erg storend zijn, is een oogheelkundig onderzoek door de oogarts zinvol. Deze kan zien of het gaat om onschuldige klachten of niet.

Neem direct contact op met uw huis- of oogarts als u merkt dat:
• het aantal mouches volantes toeneemt,
• u minder goed ziet,
• een deel van het zicht grijs-zwart wordt,
• de mouches volantes niet meebewegen met de richting van kijken,
• u lichtflitsen ziet.

Hoe worden floaters behandeld?

Floaters worden meestal niet behandeld. Vaak verdwijnen de troebelingen na enkele weken spontaan of is er nauwelijks hinder.

Wanneer de floaters erg hinderlijk zijn en niet verdwijnen, kan een operatie worden overwogen. Hierbij worden de ooggelei en troebelingen verwijderd (vitrectomie).

Indien de floaters veroorzaakt worden door een ander probleem (bijvoorbeeld een netvliesscheur of –loslating, een inwendige oogontsteking) dan moet uiteraard dàt probleem aangepakt worden.

Bronnen
www.oogartsen.nl/oogartsen/glasvocht_netvlies/troebelingen_vlekken_flitsen/
www.thuisarts.nl/mouches-volantes/ik-heb-mouches-volantes
www.oogheelkunde.org
ad


pub