ad

Een brok in de keel: onschuldig of niet?

Laatst bijgewerkt: februari 2019

dossier Het gevoel van een brok (globusgevoel) in de keel komt vaak voor. Het is een vervelend gevoel, alsof er iets in de keel blijft steken. Meestal zit dit gevoel ter hoogte van het strottenhoofd. Hierdoor bestaat de neiging steeds te schrapen, kuchen of te slikken. Het kan gepaard gaan met het gevoel dat er een slijmprop in de keel zit die niet weggeslikt kan worden, of een graat of korreltje in de keel. Soms gaat het ook gepaard met een branderige, pijnlijke of geïrriteerde keel.

Mensen zijn vaak erg ongerust over dit gevoel, maar meestal is het een onschuldig probleem. Maar soms kan het wijzen op een of andere aandoening en is verder onderzoek nodig. Als het niet onschuldig is, doet het brokgevoel zich meestal voor bij de maaltijd en kan de stem schor of hees zijn. Bij een onschuldig brokgevoel worden de klachten meestal niet waargenomen bij eten en drinken, maar hoofdzakelijk bij het slikken van speeksel gedurende de dag.

Mogelijke oorzaken

123-vr-pijn-brok-keel-170-07.jpg
Psychische oorzaak:
Het gevoel een brok in de keel te hebben heeft meestal geen lichamelijke oorzaak.
• Stress of angst kan ervoor zorgen dat u (onbewust) de spieren in de hals en keel aanspant. Dit kan een brokgevoel in de keel veroorzaken. Als u minder gespannen bent, heeft u vaak minder last.
• Een andere oorzaak kan het doorslikken van speeksel en slijm zijn. Meestal gebeurt dat onbewust en merken we er niets van. Maar soms zijn we ons er wel van bewust en kunt u het als een brokgevoel ervaren.

Lichamelijke oorzaak:
Diverse lichamelijke aandoeningen kunnen een brokgevoel veroorzaken. Meestal gaat een dergelijke afwijking ook gepaard met andere klachten, zoals moeite bij het eten, keelpijn, oorpijn of heesheid.

• Brandend maagzuur (reflux)
Mensen die last hebben van brandend maagzuur kunnen ook een brokgevoel in de keel hebben. Reflux is het omhoog stromen van maaginhoud naar de slokdarm. Hierbij komen onder andere oprispingen, zuurbranden en pijn in de buurt van het borstbeen voor. Sommige mensen hebben daarnaast last van hoestklachten en het brokgevoel.

zie ook artikel : Wat is gastro-esofagaal reflux of maagzuur?

• Chronische ontsteking van de neusbijholten (sinusitis)
Een ontsteking van de neusbijholten (sinusitis) kan door slijmafscheiding de keel irriteren, zodat een brokgevoel ontstaat. Klachten die daarbij optreden zijn: hoofdpijn, snot, neusverstopping en reukverlies.

• Chronische keelontsteking
Hiervan is sprake als het slijmvlies in de keel langdurig wordt geprikkeld door neus- en sinusproblemen, maagzuur, prikkelende stoffen of droge lucht. Bij bepaalde ziekten, zoals suikerziekte en bloedarmoede, kan het slijmvlies chronisch ontstoken zijn. Hierbij treden klachten op van een gevoelige plek in de luchtpijp, kriebel in de keel, hardnekkig hoesten, branden, neiging tot schrapen en lastig slikken.

• Een allergie
Allergie voor bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen kan neusverstopping en keelklachten veroorzaken.

• Spierspanning van de slokdarmingang
De slokdarmingang is een kringspier die soms een te hoge spanning heeft. Dit kunt u als een brok in de keel ervaren. Schrapen van de keel en kuchen verhogen de spanning en onderhouden de klacht. Bij mensen met een middenrifbreuk werkt het klepmechanisme tussen slokdarm en maag onvoldoende. Hierdoor kan maagzuur in de slokdarm omhoog komen. Om het overlopen van maagzuur in het strottenhoofd en de luchtpijp te voorkomen ontstaat een hogere spanning in de kringspier van de slokdarmingang, met het brokgevoel als gevolg.

• Spierspanning van het strottenhoofd
In en rondom het strottenhoofd lopen spiertjes, onder andere van de stembanden. Bij verkeerd gebruik van de stem worden deze stembanden te intensief gebruikt en kan een brokgevoel ontstaan.
Bij sommige mensen sluiten de stembanden niet altijd goed: de stem is niet krachtig en wordt gemakkelijk geforceerd. Naast een brokgevoel klaagt men dan ook over een hese stem of een onvoldoende stemgeluid.

• Vergrote of ontstoken tongamandel
Achter op de tong bevindt zich de tongamandel. Als de keelamandelen verwijderd zijn, kan deze tongamandel zich vergroten en een brokgevoel geven. Dit kan ook als de tongamandel chronisch ontstoken is. U kunt dan ook andere klachten hebben, zoals: keelpijn, een vieze smaak in de mond en koorts.

• Een Zenker divertikel in de slokdarm
Dit is een zwakke plek in de slokdarmwand, die gaat uitstulpen. Door de uitstulping ontstaan klachten als: moeilijk slikken, opgeven van voedsel, borrelende geluiden, slijm in de keel, vermagering, onwelriekende adem, verslikken en hoesten bij het liggen. U kunt hierbij ook een brok in de keel ervaren.

zie ook artikel : Zenker divertikel

• Keelkanker
Als het brokgevoel samengaat met stemverandering, moeite met eten, verlies van gewicht en oorpijn kan dit wijzen op keelkanker. Gelukkig is keelkanker slechts zelden de oorzaak. De kans op keelkanker neemt toe door langdurig roken en het overmatig gebruik van alcohol.

zie ook artikel : Strottenhoofdkanker (keelkanker - larynxkanker))

• Angina Pectoris
Door onvoldoende doorstroming van de kransslagaderen van het hart ontstaat bij lichamelijke inspanning pijn op de borst en/of pijn uitstralend naar de linkerarm. In zeldzame gevallen geeft deze inspanning een brokgevoel.

• Vergrote schildklier
Een vergrote schildklier kan zo tegen het strottenhoofd drukken dat dit een brokgevoel veroorzaakt. Vaak zijn er dan bijkomende klachten van een te traag of te snel werkende schildklier.

• Slijtage van de halswervels
De randen van de halswervels kunnen op oudere leeftijd aan de voorzijde verdikken. Omdat de slokdarm tegen de voorzijde van de halswervels aanligt, kunnen deze verdikkingen een brokgevoel geven.

Wanneer naar de huisarts met een brok in de keel?

dr-oz-keel-170_400_05.jpg
Het is verstandig om uw huisarts te raadplegen indien:

• u langer dan één maand of herhaaldelijk een brokgevoel hebt;

• als u de brok in de keel vooral voelt tijdens het eten;

• als uw stem schor of hees klinkt;

• als de brok in de keel gepaard gaat met oorpijn of keelpijn.

De huisarts kan u zonodig verwijzen naar een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts). Deze kan uw keelholte verder bekijken en onderzoeken.

Onderzoek naar lichamelijke oorzaken

Keelspiegelen
Bij dit onderzoek bekijkt de arts met behulp van een spiegeltje
en de voorhoofdlamp uw keel en strottenhoofd. De arts beoordeelt ook de functie van de stembanden.

Fiberscopie
Als u erg moet kokhalzen tijdens het keelspiegelen, dan kan de arts gebruik maken van een zogenaamde fiberscoop of laryngoscoop. Dit is een buigzaam kijkslangetje van fiberglas met een dikte van zo'n drie millimeter. Het wordt in de neus opgeschoven tot voorbij het zachte gehemelte. Op deze wijze kan de keel en het strottenhoofd goed zichtbaar worden gemaakt.
Over het algemeen verloopt dit onderzoek zeer vlot en men ervaart het meestal als een kriebelend, vervelend gevoel in de neus bij opschuiven van de flexibel buis. De neus- en keelholte kunnen verdoofd worden met een spray.

Röntgenfoto's
Indien nodig worden röntgenfoto’s gemaakt van hals en slokdarm. Soms maken we een foto van de neusbijholten. Zo nodig kan ook een CT-scan worden gemaakt van de sinussen neusbijholten, keel, hals of schildklier.
In sommige gevallen is het nodig een slikonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt een dynamisch onderzoek gedaan van slikbewegingen en de functioneren van het strottenhoofd, slokdarm en maag door radiografieën te nemen tijdens het drinken van een contraststof.
Als schildklierlijden wordt vermoed, zal eventueel een speciale schildklierscanner worden aangevraagd. Zo nodig zal ook een uitgebreide bloedafname gebeuren.

Allergologisch onderzoek
Het meest betrouwbare onderzoek naar een allergie is de huidtest. Hierbij wordt met krasjes een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid aangebracht. Ook kan via het laboratorium een bloedonderzoek op allergie worden verricht.

Logopedie
Bij intensief stemgebruik kunt u naar de logopedist(e) worden verwezen. Deze is deskundig op het gebied van de stem en kan bij keelklachten door foutief stemgebruik hulp bieden.

Behandeling bij psychische oorzaak

Als er geen lichamelijke oorzaak is, verdwijnt de klacht vaak vanzelf als u gerustgesteld bent.

Soms kan logopedie of kinesitherapie helpen. Door ontspanningsoefeningen te doen, leert u de spieren in de hals en keel beter te ontspannen.

Daarnaast krijg je adviezen en oefeningen om zelf de keel- en halsspieren te leren ontspannen.

Behandeling bij lichamelijke oorzaak

Wanneer een andere aandoening de oorzaak is van de klacht, dan moet die aandoening behandeld worden.

Bij brandend maagzuur klachten kan de arts bijvoorbeeld een maagzuurremmer voorschrijven.

Wanneer het brokgevoel samengaat met stemklachten kan de logopedist hulp bieden door een goede stemtechniek aan te leren. Belangrijke aspecten in de therapie zijn ademhaling, een ontspannen stemgebruik en lichaamshouding. 
ad


pub