ad
Voor jou gelezen op De Standaard

EU beperkt gebruik pesticiden voor bijen

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws De Europese lidstaten hebben een beperking op het gebruik van schadelijke pesticiden voor bijen en andere bestuivers goedgekeurd.

In Europa bestaat grote bezorgdheid over de dalende bijenpopulatie. Volgens de Europese Commissie zijn de neonicotinoïden in pesticiden schadelijk voor de bijen en moet het gebruik ervan beperkt worden tot gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers.

Vijftien lidstaten hebben de beperking van drie soorten pesticiden goedgekeurd, niet genoeg voor een gekwalificeerde meerderheid. Volgens de EU-regels kan de Commissie een beperking voor twee jaar opleggen. In de loop van het najaar zou het verbod actief moeten worden.

De neonicotinoïden zullen niet gebruikt mogen worden in de periodes dat bijen actief zijn op landbouwgewassen. Bovendien worden ze enkel nog voor professioneel gebruik toegelaten.

‘Weerstaan aan machtige pesticidelobby’

De drie stoffen blijken volgens een rapport van het Europees Voedselagentschap dat in januari verscheen een zeer hoog risico in te houden voor bijen. De Europese Commissie stelde daarop voor gedurende twee jaar neonicotinoïden helemaal te verbieden, maar daar wilden de lidstaten niet van weten.

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) had een volledig verbod naar eigen zeggen beter gevonden, maar kan leven met het compromis. ‘Vooral omdat de lidstaten hebben moeten weerstaan aan de machtige pesticidelobby die de laatste maanden kosten noch moeite heeft gespaard om het voorstel te kelderen.’

Neonicotinoïden zullen wel nog in boomgaarden gebruikt kunnen worden, maar enkel na de bloeiperiode. Ook zaadbehandeling met de drie producten wordt verboden, voor planten in serres blijven ze wel toegelaten.

Er bestaat veel onenigheid over de oorzaak van de dalende bijenpopulatie. Vele experten en landbouwers menen dat er niet voldoende bewijs is voor een oorzakelijke verband tussen de pesticiden en de dalende bijenpopulatie te leggen.

Artikel uit De Standaard
bron: http://www.standaard.be/cnt/DMF20130429_00560026

De Standaard
ad


pub