Preventieve geneesmiddelen tegen malaria

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-vliegtuig-wereldbol-reizen-170_08.jpg

nieuws Of u preventief malariapillen moet slikken en welk type van malariapil, is afhankelijk van verschillende factoren: het bezochte land en de bezochte streken, het seizoen waarin u reist, de verblijfsduur, het type reis, de lokale beschikbaarheid van betrouwbare medische zorg, en individuele factoren, zoals eerdere reiservaring, vroegere inname van malariatabletten enzovoort.

Malariageneesmiddelen zijn alleen te verkrijgen op voorschrift van een arts. Ze moeten, afhankelijk van het type pil, enkele weken tot dagen voor de reis, tijdens de hele duur van de reis en nog enkele dagen tot weken na terugkeer, worden ingenomen.

Sommige mensen kunnen bijwerkingen ondervinden. Die kunnen vervelend zijn, maar zijn meestal geen reden om met de kuur te stoppen. Soms zal men toch op een ander middel moeten overschakelen omwille van de bijwerkingen, zoals maagdarmklachten of allergische reacties. De arts zal dus individueel bepalen welk antimalariamiddel het beste is. Dit verklaart waarom mensen die deelnemen aan dezelfde reis soms verschillende middelen moeten nemen.

Geen enkel malariamiddel beschermt voor de volle 100%, zodat u dus nog altijd ziek kunt worden. Bovendien beschermen ze slechts gedeeltelijk tegen besmetting met Plasmodium vivax of Plasmodium ovale. Zolang men de pillen inneemt, zal er zich geen aanval voordoen, maar na enkele maanden tot meerdere jaren later kunnen er nog aanvallen optreden.

De geneesmiddelen voor de preventie van malaria start men enkele dagen of weken vóór aankomst in malariagebied. Dit kan nuttig zijn als tolerantietest en/of om een voldoende hoge concentratie van het geneesmiddel te bereiken zodat er bij aankomst reeds bescherming is ("oplaaddosis").

• Chloroquine (Nivaquine): 1 week vóór aankomst in malariagebied (oplaaddosis).

• Mefloquine (Lariam): 2, liefst 3 weken vóór aankomst in malariagebied (best inname van 3 comprimés vóór aankomst in malariagebied). Indien 3 weken vooraf starten niet meer mogelijk is, raadt het ITG het volgende aan:

• Voor reizigers die eerder mefloquine goed hebben verdragen: 1 tablet (d.w.z. de normale preventieve weekdosis) per dag gedurende drie dagen juist vóór aankomst in malariagebied (dag 0-1-2), de vierde tablet wordt genomen op dag 7, en dan verder één tablet per week.

• Voor de nieuwe gebruiker: 1 tablet (d.w.z. de normale preventieve weekdosis) per dag gedurende twee dagen, bv. 10 dagen vóór aankomst in malariagebied (dag 0-1), de derde tablet wordt ingenomen op dag 7 zodat men enkele dagen vóór aankomst in malariagebied toch kan vaststellen dat de eerste drie tabletten goed verdragen worden (de ongewenste effecten treden immers vaak op na inname van de eerste tabletten).

• Malarone (Vaste combinatie atovaquon + proguanil): 1 dag vóór aankomst in malariagebied (oplaaddosis).

• Doxycycline: 1 dag vóór aankomst in malariagebied (oplaaddosis); eventueel te starten enkele dagen vóór aankomst in malariagebied bij personen die het geneesmiddel niet goed verdragen.


bron: www.itg.be
verschenen op : 26/04/2013 , bijgewerkt op 19/02/2019
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt