Vijftigduizend extra parkeerkaarten personen met een handicap

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Vanaf 1 maart 2003 zullen meer mensen recht hebben op een parkeerkaart voor personen met een handicap. Met zulke parkeerkaart mag de houder parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Een nieuw criterium zal worden ingevoerd waardoor 50.000 mensen extra een parkeerkaart zullen krijgen. Ook treedt er op dat moment een nieuwe procedure in werking waardoor er bijkomende controle komt op de toekenning van de parkeerkaarten.

a-parkeerkaart-handicap.jpg
Om zulke parkeerkaart te verkrijgen, moet men voldoen aan een aantal criteria (zie verder). Die leggen vooral het accent op een handicap aan de onderste ledematen. Vanaf 1 maart 2003 wordt daar een nieuw criterium aan toegevoegd: wanneer iemand 2 punten haalt voor het criterium ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de schaal van zelfredzaamheid, dan zal deze persoon voortaan ook een parkeerkaart kunnen krijgen.

Het gaat meer bepaald over mensen met ernstige hartproblemen, mensen met zware astma, enzovoort die door hun aandoening slechts korte afstanden kunnen lopen. Dit kondigde regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid Greet van Gool vandaag, 15 januari, aan.. De nieuwe maatregel wordt geregeld via Ministerieel Besluit, dat op 1 maart in werking treedt.

De bestaande criteria om een parkeerkaart te krijgen, zijn:
1. getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van 80%
2. getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van ten minste 50% aan de onderste ledematen
3. volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn,
4. burgerlijke en militaire oorlogsinvalide zijn met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
5. een verminderde zelfredzaamheid vertonen van ten minste 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Vanaf 1 maart komt daar dus een criterium bij:
6. ten minste 2 punten behalen op het criterium ‘verplaatsingmogelijkheden’ op de schaal van zelfredzaamheid (mensen met grote moeilijkheden om zich te verplaatsen)

Dit wil zeggen dat tienduizenden mensen extra een parkeerkaart zullen kunnen krijgen. Want iemand die 2 punten haalt voor het criterium ‘verplaatsingsmoeilijkheden’, behaalt daarom nog geen 12 punten in totaal op alle criteria van zelfredzaamheid. Terwijl de speciale parkeerkaart uitgerekend bestemd is voor mensen met grote verplaatsingsmoeilijkheden.

Met deze maatregel wordt dus tegemoet gekomen aan een terechte verzuchting die al jaren leeft bij mensen met een handicap en die ook al door de Nationale Hoge Raad van personen met een handicap aangekaart werd.

Een andere maatregel in dit verband betreft de medische controle, die nodig is om de zelfredzaamheid vast te stellen en dus om na te gaan of aanvragers wel degelijk recht hebben op een parkeerkaart. Tot nu toe was het zo dat niet alle aanvragers medisch gecontroleerd werden, waardoor het kon gebeuren dat een parkeerkaart toegekend werd aan iemand die die niet echt nodig had. Daar komt nu verandering in. Álle aanvragers zullen vanaf nu ook medisch gecontroleerd worden.

Dit betekent evenwel helemaal niet dat elke aanvrager van dergelijke kaart opgeroepen wordt voor een medisch onderzoek. Als er bijvoorbeeld al een dossier bestaat bij de Dienst der Tegemoetkomingen of als attesten van andere overheidsdiensten duidelijk de behoefte aan een parkeerkaart aantonen, dan blijft een apart medisch onderzoek uiteraard overbodig.

Hier voegde Greet van Gool nog aan toe dat, teneinde misbruiken in te dijken, ook de politie strenger kan controleren op oneigenlijk gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen. De politiediensten kunnen immers sinds begin 2002 een lijst opvragen van kaartnummers die uit omloop zouden moeten zijn, bijvoorbeeld omdat de gerechtigde inmiddels overleden is. Tot op heden hebben zo’n 100 gemeentelijke diensten dergelijke lijst al opgevraagd.

Met deze maatregelen worden twee doelstellingen bereikt: de mensen met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden zullen makkelijker een parkeerkaart kunnen verkrijgen en de voorbehouden parkeerplaatsen zullen alleen bezet worden door mensen die het echt nodig hebben.

Dit alles past in het Actieplan voor personen met een handicap dat Greet van Gool gelanceerd heeft in het kader van het Europees Jaar van Personen met een Handicap. Dit actieplan bepaalt dat elke federale minister een ‘redelijke aanpassing’ zal doen voor mensen met een handicap.
Bron: http://www.vandenbroucke.fgov.be/
Het geven van tijd kan levens redden! Het geven van tijd kan levens redden!
Pfizer Clinical Research Unit

Neem deel aan een klinische studie en krijg een financiële compensatie van gemiddeld €215 per dag.

Klik hier voor meer info!

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram