ad

Longkanker wordt belangrijker doodsoorzaak dan borstkanker

Laatst bijgewerkt: april 2013
anatom-longen-longca-roken-170_400_03.jpg

nieuws Over enkele jaren zal longkanker borstkanker voorbij steken als belangrijkste dodelijke kanker bij vrouwen in de Europese Unie. In Polen en het Verenigd Koninkrijk is dat al het geval. Dat blijkt uit een analyse van Europese kankergegevens in de Annals of Oncology. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met het feit dat meer en meer (jonge) vrouwen in de jaren ’60 en ’70 begonnen zijn met roken.

• In 2013 zullen in de 27 landen van de EU ruim 1,3 miljoen mensen (737.700 mannen en 576.500 vrouwen) aan kanker overlijden. In absolute cijfers betekent dit een stijging in vergelijking met 2009, maar wanneer men het aantal inwoners in aanmerking neemt (aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners) gaat het om een daling met 6% bij de mannen en 4% bij de vrouwen.

• Het aantal sterftegevallen door longkanker bij vrouwen neemt toe, terwijl het aantal sterfgevallen door borstkanker daalt. In 2013 zullen naar schatting 88.886 vrouwen (14,6 per 100.000) overlijden aan borstkanker en 82.640 (14 per 100.000) aan longkanker. Het aantal doden door longkanker is sinds 2009 gestegen met 7% bij de vrouwen, terwijl het aantal overlijdens door borstkanker in dezelfde periode met 7% is gedaald.
Indien de stijging van het aantal overlijdens door longkanker bij vrouwen zich doorzet, dan zullen in 2015 meer vrouwen overlijden door longkanker dan door borstkanker. Dat is nu reeds het geval in het Verenigd Koninkrijk (21,2 per 100.000) en in Polen (17,5 per 100.000). Na 2020 daalt het aantal longkankers misschien opnieuw omdat het aantal rooksters stilaan afneemt.

• Bij mannen is longkanker nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak door kanker: in 2013 zullen 187.000 mannen overlijden door longkanker (of 37,2 per 100.000). Dat is 6% minder dan in 2009.
• Het aantal overlijdens door colorectale kankers zal in 2013 licht dalen in vergelijking met 2009. Verwacht wordt dat in 2013 87.818 mannen (16,7 per 100,000) en 75.059 vrouwen (9,5 per 100,000) zullen overlijden ten gevolge van een colorectale kanker. Die daling heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met betere opsporingsmethoden en een betere behandeling.

Pancreaskanker is de enige kanker die zowel bij mannen als bij vrouwen in 2013 meer doden eisen. Men voorspelt 40.069 doden (8 per 100.000) bij de mannen en 40.197 (5,5 per 100.000) bij vrouwen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2009.
De belangrijkste manieren om pancreaskanker te vermijden zijn: niet roken, matig alcohol drinken en overgewicht vermijden.

Aantal overlijdens door kanker bij mannen in de EU

Type 2009 totaal Per 100.000 2013 totaal Per 100.000
Maag 36 574 7.46 34 767 6.59
Colon/rectum 87 818 17.30 91 751 16.71
Pancreas 36 713 7.85 40 069 8.01
Long 18 3782 39.57 18 6970 37.18
Prostaat 69 069 11.38 70 347 10.52
Leukemie 22 025 4.64 22 653 4.19
Alle kankers 718 478 148.37 737 747 140.06

Aantal overlijdens door kanker bij vrouwen in de EU

Type 2009 totaal Per 100.000 2013 totaal Per 100.000
Maag 24 040 3.43 21 446 2.91
Colon/rectum 75 059 10.11 75 360 9.54
Pancreas 36 664 5.33 40 197 5.54
Long 73 616 13.03 82 640 13.94
borst 89 465 15.80 88 886 14.64
Baarmoeder 27 596 5.00 27 446 4.69
Leukemie 17 951 2.81 18 288 2.56
Alle kankers 563 216 88.95 576 489 85.34

grafiek-overlijdens1-650.png
Aantal overlijdens per 100.000 door kanker bij mannen en vrouwen (donker grijs in 2009, licht grijs in 2013).


ad


pub