Frankrijk erkent Parkinson als beroepsziekte bij boeren

Laatst bijgewerkt: februari 2013
landbouw-sproeien-vergif-170_400_02.jpg

nieuws Frankrijk heeft de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte bij akkerbouwers die minstens tien jaar zijn blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat meldt het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (Vilt).

Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, voornamelijk land- en tuinbouwers, lopen 1,5 tot 2 keer meer risico dan andere burgers. De Franse wetgever wijt het verhoogde ziekterisico niet aan één bepaalde actieve stof, maar meer algemeen aan de professionele en derhalve herhaaldelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.

Onder blootstelling wordt bijvoorbeeld verstaan rechtstreeks contact met de middelen, het inademen ervan of contact met behandelde gewassen.


pub