ad

85 procent van de zonnecentra overtreedt wetgeving

Laatst bijgewerkt: februari 2013
zonnebank-licht-cabiens-170_02.JPG

nieuws 85 procent van de zonnecentra overtreden de wetgeving op het gebruik van zonnebanken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Consumenten Vande Lanotte op een parlementaire vraag van senator Anciaux.

Sinds 2008 werden 748 zonnecentra gecontroleerd. In 634 centra werden inbreuken op de wet vastgesteld en werd een proces-verbaal opgesteld.

De meest voorkomende inbreuklen waren:
• ontbreken van duidelijke richtlijnen en/of blootstellingsschema’s

• ontbreken van persoonlijke geschiedenis van de zonnebankgebruiker

• ontbreken van verbods- en waarschuwingsborden in het centrum

• ontbreken van klantenfiches met identitificatiegegevens en huidtype van klanten

• het niet naleven van de opgelegde beperkingen (halvering 1ste beurt, verplichte pauzes)

• het toelaten van minderjarigen of klanten met gevoelig huidtype

• het gebruik van lampen met te hoge stralingssterkte.
ad


pub