3 jaar Zoet Zwanger: 2.800 vrouwen met zwangerschapsdiabetes geregistreerd

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Jaarlijks wordt bij meer dan 1 op de 50 zwangere vrouwen in Vlaanderen "zwangerschapsdiabetes" vastgesteld. Zwangerschapsdiabetes betekent dat tijdens de zwangerschap (tijdelijk) abnormaal verhoogde bloedsuikerwaarden vastgesteld worden. Screening gebeurt meestal tussen de 24ste en 28ste week van de zwangerschap.

De behandeling is gebaseerd op een gezonde en evenwichtige voeding, maar soms is er bijkomend ook insuline nodig om de bloedglucose onder controle te houden. Om problemen bij de geboorte te beperken, worden vrouwen met zwangerschapsdiabetes intensief opgevolgd.
In 9 op de 10 gevallen worden de bloedglucosewaarden vrij snel na de bevalling weer normaal. Toch lopen vrouwen met zwangerschapsdiabetes een hoger risico (8 keer meer dan vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes) om in de volgende jaren blijvende diabetes te ontwikkelen. Zeker voor hen is diabetespreventie met een aangepaste voeding en levensstijl en vroegtijdige opsporing van eventuele diabetes dus des te belangrijk.

Elke zwangere vrouw kan zwangerschapsdiabetes krijgen. Toch wordt 1 op de 3 zwangere vrouwen niet gescreend op zwangerschapsdiabetes. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van vrouwenvereniging VIVA-SVV.

De afgelopen drie jaar lieten al 2.800 vrouwen met zwangerschapsdiabetes zich via Zoet Zwanger vrijwillig registeren voor opvolging en advies. Zij ontvangen vervolgens jaarlijks een brief en/of email met het advies langs te gaan bij hun huisarts voor een nuchtere bloedglucosecontrole. Zo'n jaarlijks bezoek laat de huisarts toe om leefstijlaanpassingen te bespreken en eventueel beginnende diabetes vroegtijdig op te sporen.

Bij 60 vrouwen die zich in het project registreerden, werd reeds in de eerste 3 maanden na de zwangerschap blijvende diabetes vastgesteld. Mogelijk gaat het om vrouwen bij wie een niet-gediagnosticeerde diabetes aanwezig was vóór de zwangerschap. Bij het huisartsbezoek 1 jaar na de zwangerschap kregen nog eens 5 vrouwen te horen dat ze diabetes hebben. Opmerkelijk is ook dat er bij die controle al heel wat vrouwen in de "grijze zone" (gestoorde nuchtere glycemie) worden gevonden. Uit de gerapporteerde resultaten blijkt dat 8% van de gescreende vrouwen een gestoorde nuchtere glucosewaarde had. Voor de tweede jaarlijkse opvolging was dit 13%.

Dat zijn alarmerende cijfers omdat het hier gaat om vrouwen die op relatief jonge leeftijd een sterk verhoogd risico lopen om type 2 diabetes te ontwikkelen. Het feit dat dit nu reeds ontdekt wordt, geeft de mogelijkheid aan de arts en de vrouw om alle mogelijkheden voor preventie ten volle te benutten. Zo weten we dat een gezonde levensstijl gebaseerd op de actieve voedingsdriehoek, en 5 tot 10% gewichtsverlies bij overgewicht, het optreden van type 2 diabetes met ruim de helft kan terugdringen.


bron: www.zoetzwanger.be
verschenen op : 11/12/2012 , bijgewerkt op 20/08/2019


pub