Hoge Gezondheidsraad waarschuwt tegen elektronische diefstalsystemen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De Hoge Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan van de regering inzake gezondheid, waarschuwt in een pas gepubliceerd advies tegen het gebruik van elektronische diefstalsystemen die werken bij 1 en 30 kHz respectievelijk.
Beide systemen genereren de sterkste magnetische velden op lagere hoogte. Hierdoor krijgt men een piek voor gemiddelde stroomdichtheid ter hoogte van weefsels zoals ruggengraat en hersenen die sterker wordt naarmate de persoon die hieraan blootgesteld wordt kleiner is.

Bij volwassenen blijft de maximale stroomdichtheid ter hoogte van het hoofd onder internationale veiligheidsrichtlijnen, bij 10- en vooral 5-jarige kinderen komt deze maximale stroomdichtheid dicht of zelfs boven de veiligheidsrichtlijn bij voldoende sterke magnetische velden.
Vermits deze elektronische systemen meer en meer ingeburgerd raken in het dagelijks leven is het heel goed mogelijk dat kinderen herhaalde malen per dag blootgesteld worden en dit telkens voor meerdere minuten.

De zogenaamde ICNIRP-normen hebben een veiligheidsfactor ingecalculeerd voor de blootstelling van het grote publiek ten overstaan van de beroepsbevolking omdat deze groep individuen telt van alle leeftijden, waaronder meer gevoelige. Tot deze meer kwetsbare individuen behoren onder andere jonge kinderen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn om deze norm te overschrijden voor deze meest kwetsbare groepen waarvoor tenslotte de veiligheidsfactor in acht werd genomen. In het kader van hetvoorzorgsbeginsel is, in vergelijking met ioniserende stralingen, deze veiligheidsnorm overigens klein.

De Hoge Gezondheidsraad stipt wel aan dat de studie waarop het advies gebaseerd is, gebruik heeft gemaakt wordt van een model met blootstelling aan 1 kHz en 30 kHz frequenties, daar waar de werkingsfrequentie van de meeste elektronische diefstalsystemen tussen 10 en 20 MHz ligt. De resultaten van dit onderzoek geven dan ook niet echt een betrouwbaar idee van de werkelijke grootte van het elektrisch veld en de geïnduceerde stroomdichtheid bij blootstelling aan elektronische diefstalsystemen in reële situaties. Hogere frequenties (tot 20 MHz) zouden moeten bestudeerd worden.

Naast de magnetische velden gegenereerd door deze anti-diefstalsystemen dient men ook rekening te houden met de elektrische velden boven 100 kHz waarbij deze velden ook in het lichaam kunnen doordringen. Een kortstondige blootstelling van deze systemen zou een invloed kunnen hebben op pacemakers en andere elektronische implantaten.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan na te gaan of het niet mogelijk is deze elektronische beveiligingssystemen evengoed te laten functioneren op zwakkere vermogens met een minder grote blootstelling voor kinderen.
Indien dit niet het geval is, moet er op het niveau van de fabricatie van deze systemen onderzoek uitgevoerd worden ten einde optimaal aan de aanbevelingen te voldoen.
Doorgaans is er onvoldoende productinformatie wat het toezicht op de normen hypothekeert. De Hoge Gezondheidsraad beveelt de overheid aan om toe te zien op voldoende productinformatie en om de Europese Commissie aan te sporen de productlabels nader te specificeren.

Er wordt ook opgemerkt dat anti-diefstalsystemen ook boven 10 MHz kunnen werken. Bij deze hogere frequenties vallen deze systemen misschien onder de norm van de GSM-masten met de bedenking dat GSM masten bedoeld zijn voor telecommunicatie wat dikwijls niet het geval is voor dergelijke systemen.
Het geven van tijd kan levens redden! Het geven van tijd kan levens redden!
Pfizer Clinical Research Unit

Neem deel aan een klinische studie en krijg een financiële compensatie van gemiddeld €215 per dag.

Klik hier voor meer info!

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram