Thuisgeboorten even veilig als geboorten in ziekenhuizen

Laatst bijgewerkt: oktober 2012
pasgeb-vr-gsm-170_400_11.jpg

nieuws Volgens een nieuwe analyse in de Chochrane Lebrary is thuisbevallen even veilig als bevallen in een ziekenhuis, op voorwaarde dat het om een laagrisico geboorte gaat, dat er een ervaren vroedvrouw aanwezig is en een goed medisch back-up team beschikbaar is indien er zich toch complicaties zouden voordoen.

Bij thuisgeboortes worden minder interventies gedaan (zoals een keizersnede en epidurale verdoving) en zijn er ook minder complicaties (zoals bloedingen).


bron: The Cochrane Library, 12 SEP 2012 DOI: 10.1002/14651858.CD000352pub