ad

Appendicitis behandelen met antibiotica in plaats van operatie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Een nieuwe studie aan de universiteit van Gothenburg in Zweden bevestigt dat een ongecompliceerde (niet-geperforeerde) acute appendicitis of blindedarmontsteking even goed met antibiotica kan worden behandeld als met een operatie. Recent verschenen er meerdere studies in die zin.

Meestal wordt een blindedarmontsteking eerst behandeld met antibiotica. Na enkele weken wordt de blindedarm dan weggehaald om te vermijden dat hij opnieuw zou ontsteken of barsten. Dat laatste is een zeer ernstige complicatie.

De nieuwe studie vergeleek patiënten die de klassieke behandeling (antibiotica + wegname) kregen met patiënten die alleen antibiotica kregen. Hieruit bleek dat de resultaten in beide gevallen vergelijkbaar waren. Bovendien kregen patiënten die alleen met antibioica waren behandeld, minder verwikkelingen. Het risico dat de blindedarm opnieuw ontsteekt is uiteindelijk beperkt: zo’n 10 à 15% van de gevallen.
ad


pub