ad

Orgaandonatie via Facebook

Laatst bijgewerkt: oktober 2012
logo-facebookbutton-170_560_04.png

nieuws Gebruikers van Facebook kunnen voortaan op hun pagina aangeven dat zij na hun dood orgaandonor willen zijn.
Met de campagne www.Beldonor.be stimuleert de overheid de discussie rond orgaandonatie en vraagt ze aan de burger om zich bij het gemeentebestuur te laten registreren als orgaandonor. Al 144.000 Belgen stelden dit gebaar en kiezen er op deze manier voor om na hun dood een nieuw leven te schenken aan een patiënt die wacht op een transplantatie. Toch blijft ons land kampen met een tekort aan donoren. Vorig jaar stonden 1.200 patiënten op een wachtlijst en stierven 66 mensen omdat ze niet tijdig een donor vonden.

Waarom registreren als donor?
In ons land is iedereen eigenlijk orgaandonor, tenzij hij zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. Maar in de praktijk ontstaat er steeds een discussie tussen artsen en familieleden. Om die discussie te vermijden, kan u zich bij de gemeente laten registreren als officiële donor. Dan kan de familie (ouders, kinderen en/of samenwonenden onder het zelfde dak) zich niet verzetten tegen de wegname van orgaan na uw dood. Bovendien hoeven ze geen moeilijke knopen door te hakken in plaats van de overledene.
• Er is geen wilsbeschikking: de familie in de eerste graad mag verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.

• Er is een wilsbeschikking: er wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.

Hoe registreren?
De verklaring kan worden ingediend door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven in de bevolkingsdienst. U kan dit formulier downloaden op www.Beldonor.be.
In deze verklaring kunt u:
• uitdrukkelijk verklaren zich donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
• de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
• zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
• de verklaring van verzet herroepen.
De verklaring of herroeping wordt in de bevolkingsregisters geregistreerd, er wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Uw verklaring wordt doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid.
U kunt uw beslissing op elk moment herzien.

Facebook
Facebook geeft de overheid nu een steuntje in de rug met de lancering van een nieuwe applicatie waarmee gebruikers op hun Timeline (belangrijke gebeurtenissen in het leven) kunnen aangeven dat zij orgaandonor willen zijn.
Wie de applicatie gebruikt, maakt zijn of haar engagement zichtbaar voor de facebookvrienden en kan doorklikken naar het formulier waarmee u bij het gemeentebestuur terecht kan voor registratie.
Let wel: u moet u nog altijd laten registreren bij het gemeentebestuur.
https://www.facebook.com/pages/FOD-Volksgezondheid-Veiligheid-van-de-Voedselketen-en-Leefmilieu/219297298102310

Ik stem voor het leven
Onder het motto “Ik kies voor het leven” zullen morgen in een groot aantal stembureaus posters en brochures verspreid worden om aandacht te vragen voor orgaandonatie. Tientallen gemeenten zegden al hun medewerking aan de campagne toe zodat hun inwoners op verkiezingsdag het formulier voor orgaandonatie kunnen binnenbrengen.


ad


pub