Wetenschappers vinden strategie die neveneffecten chemotherapie drastisch kan verminderen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
123-tekst-chemoth-caa-170_08.jpg

nieuws Leuvense onderzoekers hebben aangetoond dat chemotherapie meer effect kan hebben indien de bloedvaten worden genormaliseerd door het blokkeren van zuurstofsensor PHD2. Bovendien tonen ze nu voor het eerst aan dat deze strategie de schadelijke neveneffecten van chemo op gezonde organen drastisch kan verminderen.

De effectiviteit van chemotherapie wordt beperkt door de moeilijke aanvoer van het geneesmiddel naar de tumor. Tumoren hebben abnormaal gevormde bloedvaten: ze zijn grillig van vorm, hebben een zwakke textuur en kunnen bijgevolg makkelijk scheuren. Deze lekkende bloedvaten verhinderen dat de antikankergeneesmiddelen tot bij de tumorcellen geraken en werken uitzaaiing in de hand. Chemotherapie kan ernstige effecten hebben op gezonde organen, denk bijvoorbeeld aan hart- of nierfalen.

Deze studie is veelbelovend. Chemotherapie in combinatie met specifieke inhibitoren voor PHD2 zou de effectiviteit van de therapie kunnen verhogen zonder de schadelijke neveneffecten die zwaar belastend zijn voor de patiënt. Helaas zijn er op dit moment nog geen specifieke PHD2-inhibitoren beschikbaar en is er nog een hele weg af te leggen voor dit eventueel bij patiënten kan toegepast worden.


pub