ad

Europese Geneesmiddelenagentschap schrapt osteoporose als indicatie voor calcitonine

Laatst bijgewerkt: augustus 2012
Miacalcic_Nasal_170.jpg

nieuws Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) raadt het langdurig gebruik van calcitonine-bevattende geneesmiddelen (MIOCALCIC en STEOCALCIN) bij osteoporose af omwille van een verhoogd risico op kanker. Bovendien wegen de voordelen van deze geneesmiddelen niet op tegen de risico’s in de behandeling van post-menopauzale osteoporose.

Aan artsen wordt aanbevolen om de calcitonine-bevattende geneesmiddelen onder de vorm van nasale spray, niet langer voor te schrijven voor de behandeling van osteoporose. In België heeft enkel MIACALCIC een nasale vorm. De neusspray op basis van calcitonine (Miacalcic® neusspray) zal bijgevolg van de markt verdwijnen.

Calcitonine zou enkel nog beschikbaar mogen zijn als oplossing voor injectie en infusie, en mag enkel gebruikt worden voor :
• de preventie van acuut botverlies na plotse immobilisatie, met een aanbevolen behandelingsduur van twee weken met een maximum van vier weken;
• de ziekte van Paget bij patiënten die niet reageren op alternatieve behandelingen of voor wie dergelijke behandelingen niet geschikt zijn, waarbij de behandeling normaal gezien beperkt wordt tot 3 maanden;
• hypercalcemie veroorzaakt door kanker.
De behandeling met calcitonine zou beperkt moeten worden tot de kortst mogelijke duur en met de kleinst mogelijke werkzame dosis.
ad


pub