ad

Werelddag van de hypertensie: De aanpak van hoge bloeddruk

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar geeft wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij de aanpak van hoge bloeddruk gaat het erom dit risico te beperken.

Door de volgende leefstijladviezen op te volgen, kunt u uw risico op hart- en vaatziekten verlagen.
• Stoppen met roken is het belangrijkst. Roken is heel schadelijk voor uw hart en vaten.
• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning door ten minste vijf dagen per week een halfuur intensief te bewegen, zoals stevig wandelen, fietsen, tuinieren, traplopen of zwemmen.
• Eet gezond en gevarieerd. Eet vooral groente en fruit, aardappels en graanproducten. Kies voor magere melk- en vleesproducten, kip, vis of vleesvervangers. Eet weinig verzadigde vetten. Kies in plaats daarvan voor onverzadigde vetten zoals in vette vis, plantaardige olie en dieetmargarine. Voeg geen zout toe aan het eten en gebruik zo weinig mogelijk kant- en klaarproducten, snacks en zoutjes (chips) omdat daar veel zout in zit. Eet ook niet te veel drop.
• Drink niet meer dan twee glazen alcohol per dag, en liefst niet iedere dag.
• Als u te zwaar bent, probeer dan af te vallen door gezond te eten en meer te bewegen (ten minste een halfuur per dag intensief bewegen).
• Probeer oorzaken van stress aan te pakken en zorg dagelijks voor momenten van ontspanning.

Medicijnen om uw bloeddruk te verlagen
Of u bloeddrukverlagende medicijnen nodig heeft, hangt af:
• van uw bloeddruk;
• uw risicofactoren (bijvoorbeeld roken of een verhoogd cholesterolgehalte);
• van het geschatte risico op hart- en vaatziekten. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd en of u man of vrouw bent.

De vijf belangrijkste groepen medicijnen tegen hoge bloeddruk zijn: plaspillen, bètablokkers, ACE-remmers, Angiotensine 2 antagonisten en calcium-antagonisten. Het hangt van de omstandigheden af, welke medicijnen u krijgt. Meestal begint u met één soort pil, maar er kan ook gekozen worden voor een combinatie van pillen. Om de werking van deze geneesmiddelen uit te leggen, vergelijken we uw hart en vaten met een tuinslang (de bloedvaten), met een kraan (het hart) aan het begin en een sproeier (de urinewegen) aan het eind. Verlagen van de bloeddruk is dan te vergelijken met verlagen van de (water)druk in de tuinslang.

Plaspillen
Als u de sproeier aan het eind van de tuinslang verder openzet, stroomt er meer water naar buiten en neemt de druk in de tuinslang af. 'Plaspillen' (diuretica) hebben dezelfde werking. Doordat u meer gaat plassen, neemt de druk in de bloedvaten af. Plaspillen hebben weinig bijwerkingen.

Bètablokkers
Als u de kraan aan het begin van de slang een beetje dichtdraait, wordt de druk in de tuinslang verlaagd. Bètablokkers werken op een vergelijkbare manier. Uw hart gaat iets minder hard pompen en daardoor neemt de druk in de bloedvaten af. Mogelijke bijwerkingen van bètablokkers zijn vermoeidheid, koude handen en voeten, en heel soms erectiestoornissen. Omdat bètablokkers het hartritme wat afremmen voelen sommige mensen zich opeens een stuk rustiger.

ACE-remmers
Als u de tuinslang wijder maakt, zal de druk in de slang lager worden. ACE-remmers hebben onder andere deze werking op de bloedvaten. Door de bloedvaten te verwijden, vermindert de druk in de vaten. Het zijn middelen met weinig bijwerkingen. Soms krijgt u er kriebelhoest van.
Angiotensine 2 antagonisten hebben ongeveer dezelfde werking.

Calcium-antagonisten
Calcium-antagonisten werken op twee manieren: ze maken de tuinslang wijder en draaien de kraan wat verder dicht. De bloedvaten worden iets wijder en het hart pompt minder hard. Daardoor neemt de druk in de bloedvaten af. Mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, maag-darmklachten en dikke enkels.

Controle
Wanneer u voor het eerst medicijnen krijgt voor de hoge bloeddruk zal ook uw bloed gecontroleerd worden. Het kan gemakkelijk een aantal maanden duren voordat uw bloeddruk goed is. In die periode wordt uw bloeddruk geregeld gecontroleerd.
Vaak is één bloeddrukmiddel niet genoeg. Twee verschillende bloeddrukmiddelen in een lage dosis geeft minder bijwerkingen.
Het is belangrijk dat u de medicijnen elke dag blijft innemen, anders gaat de bloeddruk weer omhoog.


ad


pub