ad

Hoe gebeurt de diagnose van astma?

Laatst bijgewerkt: februari 2019
anatom-long-astma-170_560_04.jpg

nieuws De diagnose van astma gebeurt hoofdzakelijk op basis van de klachten en gerichte vragen van de arts. Nadien volgen een aantal tests die de ademhalingsproblemen moeten bevestigen.

Dat gebeurt aan de hand van een ademtest of spirometrie waarmee de luchtwegvernauwing of –obstructie kan aangetoond worden. Indien deze luchtwegvernauwing grotendeels verdwijnt na inademing van een product om de luchtwegen te verwijden (bronchodilatatie), gaat het waarschijnlijk om astma. Spirometrie wordt ook gebruikt om de ernst van de luchtwegobstructie vast te stellen en het effect van de behandeling te controleren.
Indien er geen luchtwegvernauwing vastgesteld worden, maar toch alle symptomen aanwezig zijn, dan zal de arts een zogenaamde provocatietest uitvoeren om de hyperreactiviteit van de luchtwegen te testen.

Tegenwoordig wordt meestal ook de aanwezigheid van een ontsteking van de luchtwegen nagegaan door het meten van de uitgeademende gassen (NO) of door het analyseren van de cellen in de slijmen.

Bij vermoeden van een allergie zal de arts ook allergiestests uitvoeren om de preciese aard van de allergie op te sporen.
Bij kinderen is het vaak heel moeilijk om astma vast te stellen. De astma-symptomen zijn niet altijd even makkelijk herkenbaar. Bovendien kunnen de longtests bij kinderen jonger dan vijf jaar niet afgenomen worden.


ad


pub