ad

Zwaarlijvigheid verhoogt risico op colonkanker bij jongere vrouwen

Laatst bijgewerkt: oktober 2004
optrekken-flacon4.jpg

nieuws In ons land heeft de Hoge Gezondheidsraad nieuwe aanbevelingen opgesteld voor de griepvaccinatiie.
Griepvaccinatie wordt door de Hoge Gezondheidsraad ten zeerste aanbevolen voor alle personen met een verhoogd risico op verwikkelingen, namelijk

1. alle personen ouder dan 65 jaar, ook indien zij in een goede algemene gezondheid verkeren.
2. alle personen die in een instelling verblijven.
3. alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een chronische aandoening van de longen, het hart, de lever, de nieren, het metabolisme of die lijden aan immuniteitsstoornissen.
Vaccinatie resulteert in een vermindering van hospitalisaties omwille van verwikkelingen van het basislijden, pneumonie of ernstige influenza en in een daling van de mortaliteit ten gevolge van deze aandoeningen.
4. kinderen tussen de leeftijd van 6 maanden en 18 jaar, die een langdurige aspirinetherapie ondergaan wegens het gevaar voor Reye syndroom.

Daarenboven kan op individuele basis de griepvaccinatie aangeraden worden voor personen tussen 50 en 64 jaar, vermits tenminste 1 op 3 van hen een risico op verwikkelingen vertonen. Vooral personen die roken, zwaarlijvig zijn of overmatig alcohol gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Velen van hen realiseren zich niet dat zij een verhoogd risico lopen voor ernstige ziekte of zelfs sterfte in geval van influenza.

Griepvaccinatie bij de gezonde, professioneel actieve volwassenen leidt bovendien tot minder luchtweginfecties, minder consultaties bij de huisarts en minder dagen ziekteverzuim.

Tenslotte dienen personen die de ziekte kunnen overdragen aan risicopersonen eveneens gevaccineerd te worden. Het betreft met name alle medisch en paramedisch personeel (o.m. van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen zoals rusthuizen) en personen (ook kinderen) die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersoon.
Het geschikte tijdstip voor toediening van het jaarlijkse griepvaccin is vanaf eind september tot begin december. De duur van bescherming is in de regel voldoende lang, zelfs indien de griep pas laat in de winter verschijnt, zoals tijdens het voorbije jaar. Het vaccin kan al na een week werkzaam zijn en bescherming bieden.

Deze aanbevelingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Hoge Gezondheidsraad (www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Brochures/nl2002_influenza.pdf).

zie ook rubriek griep
ad


pub