ad

Welke reiskosten betaalt ziekteverzekering terug?

Laatst bijgewerkt: april 2021

nieuws In een aantal gevallen hebt u als patiënt of familie van een patiënt recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verplaatsingen die te maken hebben met een verzorging in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of dagverzorgingscentrum.
Uw ziekenfonds kan u alle nodige inlichtingen bezorgen.

• Reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum
De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kent aan de patiënt jonger dan 18 jaar een tegemoetkoming toe voor de kostprijs van een heen - en terugreis naar een revalidatiecentrum waar het kind wordt opgevolgd:
• referentiecentra voor zeldzame erfelijke monogene metabole ziekten;
• referentiecentra voor mucoviscidose;
• referentiecentra voor neuromusculaire ziekten;
• referentiecentra voor cerebral palsy (hersenverlamming);
• referentiecentra voor spina bifida;
• referentiecentra voor autismespectrumstoornissen;
• referentiecentra voor kindernefrologie;
• revalidatiecentra voor diabetes;
• revalidatiecentra voor visuele stoornissen.
De tegemoetkoming bedraagt 0,25 euro per km (afstand tussen zijn hoofdverblijfplaats van het kind en de revalidatie-instelling) en wordt uitbetaald aan de de ouder of voogd bij wie het kind als persoon ten laste is ingeschreven.
De aanvraag moet ingevuld worden door het centrum en ingediend worden bij uw ziekenfonds.

• Verplaatsingskosten voor ouders van minderjarige kankerpatiënten
Ouders van minderjarige kankerpatiënten die in het ziekenhuis verblijven hebben recht op een vergoeding van 0,25 euro per kilometer, met een maximum van 75 euro per dag.
De tegemoetkoming geldt voor elke opnamedag, maar niet bij behandeling in een dagziekenhuis.
Voor de berekening van de reiskosten wordt rekening gehouden met de verblijfplaats van het kind en niet met de woonst van de ouder.
De aanvraag moet ingevuld worden door de behandelende arts en ingediend worden bij uw ziekenfonds.

• Vervoerkosten bij ambulante kankerbehandeling met chemo- en/of radiotherapie
Mensen die ambulant voor kanker behandeld worden met chemotherapie of straling hebben recht op een vergoeding van 0,25 euro per kilometer (zonder beperking van het aantal kilometers), of volledige terugbetaling openbaar vervoer tegen tarieven tweede klasse.
De aanvraag moet ingevuld worden door de behandelende arts en ingediend worden bij uw ziekenfonds.

• Vervoerkosten bij opvang in een dagverzorgingscentrum
Mensen die in een dagverzorgingscentrum worden opgevangen hebben recht op een vergoeding van 0,30 euro per kilometer voor de verplaatsing van de verblijfplaats naar het dagverzorgingscentrum, ongeacht het vervoermiddel. De vergoeding wordt toegekend voor de verplaatsing heen en terug, met een maximum van 30 kilometer per dag.

Voorwaarden
• U verblijft minimaal zes uur in het centrum.
• Je voldoet aan een aantal criteria van fysieke en/of psychische afhankelijkheid.
• De opvang gebeurt in een erkend dagverzorgingscentrum.
Het aanvraagformulier wordt ingevuld door het dagverzorgingscentrum en moet ingediend worden bij het ziekenfonds.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub