ad

Sterke daling voetbalblesssures op 10 jaar tijd

Laatst bijgewerkt: maart 2012
sport-voetbal-kind-170_400_02.jpg

nieuws De dienst orthopedie van het UZ Leuven onderzocht in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het aantal letsels bij Belgische voetballers tussen het seizoen 1999-2000 en het seizoen 2009-2010.
Uit die studie blijkt dat het aantal blessures is gedaald met 21 procent. De grootste daling lijkt voort te komen tijdens de winterperiode van het seizoen 2009-2010. Daarbij lag het aantal blessures maar liefst 40 procent lager dan tien jaar voordien. Het aandeel zware kwetsuren (breuken en ontwrichtingen) nam de laatste 10 jaar wel licht toe.

De verklaring voor het gedaald aantal blessures lijkt de toename in het aantal afgelaste wedstrijden in de winterperiode.
De klassieke veronderstelling dat het aantal blessures hoger ligt op het einde van het seizoen, blijkt niet correct. Integendeel, het aantal blessures tijdens de eerste drie maanden van het seizoen (augustus, september, oktober) is zelfs 85 procent hoger dan in de laatste drie maanden (maart, april, mei). Dit kan te wijten zijn aan een (te) agressieve voorbereiding na de zomerstop.

Spelers uit provinciale en gewestelijke competities hebben 73 procent meer kans op een letsel dan spelers uit de nationale competities.
In het jeugdvoetbal is het risico op blessures ongeveer de helft van het risico in het volwassen voetbal. Wel ligt het aandeel ernstige blessures er hoger. Vooral polsfracturen komen meer voor in het jeugdvoetbal (2,5 keer) en zijn er zelfs frequenter dan breuken van de onderste lidmaten.

In het damesvoetbal is de evolutie gelijklopend met die in het mannenvoetbal: een afname van het aantal blessures met 20%. Het risico op blessures ligt in het vrouwenvoetbal wel 24% lager dan in het mannenvoetbal, maar het aantal ernstige blessures is er lichtjes hoger.

Op basis van de resultaten formuleren de onderzoekers enkele
Concrete tips om blessures te voorkomen
• Kortere zomerstop

• Meer graduele voorbereidingsschema’s op het nieuwe seizoen

• Valtraining

• Screenen op risico’s bij individuele spelers

• Richtlijnen voor scheidsrechters voor het bestraffen van vuil spelgedrag.
ad


pub