Meer ondersteuning nodig bij re-integratie langdurig zieken

Laatst bijgewerkt: maart 2012
man-dr-ziek-chron-pat-stet-170_400_03.jpg

nieuws 15% van de Belgische werknemers ondervindt langdurige gezondheidsproblemen. Slechts de helft gaat na een lange afwezigheid terug aan de slag bij dezelfde werkgever. De Groep IDEWE voor externe arbeidsgeneeskunde voerde recent een onderzoek uit over de mening van personeelsverantwoordelijken over de terugkeer naar de werkvloer van arbeidsongeschikte werknemers in hun onderneming.

Hoe langer iemand afwezig blijft van het werk omwille van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans is dat hij of zij terugkeert naar dezelfde werkgever. Iemand die 3 tot 6 maanden afwezig is, keert maar in de helft van de gevallen terug naar dezelfde werkgever. Als de afwezigheid oploopt tot meer dan een jaar, daalt de terugkeer naar dezelfde werkgever nog verder tot 20%. Bij een afwezigheid van 2 jaar of langer, hervat slechts 10% bij dezelfde werkgever.

Veel leidinggevenden voelen zich onvoldoende onderlegd voor het voeren van een terugkeergesprek. Daarom organiseert slechts 10% van de deelnemende ondernemingen een terugkeergesprek tussen de werknemer die het werk hervat en zijn directe leidinggevende.
In 90% van de bevraagde ondernemingen werd wel al eens aangepast werk voorzien bij de terugkeer van een arbeidsongeschikte werknemer. 16% hanteert hierover vaste afspraken. Meer dan 50% van de HR-managers kent de juiste rol van de arbeidsgeneesheer niet in het re-integratieprocesen 40% verwart deze met de controlearts.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het stijgend aantal knelpuntberoepen verhogen de behoefte aan re-integratie van langdurig zieken, aldus IDEWE. Door re-integratie wordt ervaring in de onderneming gehouden. Re-integratie moet echter tijdig opgestart worden.
IDEWE adviseert o.m. terugkomgesprekken en vaste afspraken over de duur en de aard van de mogelijke aanpassingen. De arbeidsgeneesheer kan de terugkeer naar de werkvloer na een periode van afwezigheid begeleiden.


bron: www.idewe.bepub