ad

Atomoxetine (Strattera) niet aanbevolen bij ADHD

Laatst bijgewerkt: maart 2012
strattera-medic-170_400-02.jpg

nieuws Atomoxetine (merknaam: Strattera) is een sympathicomimeticum dat wordt gebruikt bij ADHD bij kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar en bij adolescenten. Volgens het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie is Atomoxetine echter geen eerstekeus bij de behandeling van aandachtsstoornissen bij ADHD. In vergelijking met het veelgebruikte Relatine heeft Atomoxetine nauwelijks meer effect. Ook de bijwerkingen zijn vergelijkbaar.

Naast de voornaamste ongewenste effecten zoals maag- en darmlast, giftigheid voor de lever, slaapstoornissen en neuropsychische stoornissen, werd ook een verhoogd risico van suïcidaal gedrag, convulsies en hartstoornissen (aritmie, plotse dood, myocardinfarct, cerebrovasculair accident) gesignaleerd. Recent werd groeivertraging bij kinderen onder atomoxetine gesignaleerd.
ad


pub