Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit voor screening van risicogroepen en preventie van hepatitis C

Laatst bijgewerkt: maart 2012
bloedc-tek-170_400_10.png

nieuws Het hepatitis C virus, dat pas in 1989 werd ontdekt, wordt overgedragen via besmet bloed. De besmetting wordt vaak chronisch zonder dat de besmette persoon er veel hinder van ondervindt. Na enkele, soms tientallen jaren kan zich wel een levercirrose of zelfs leverkanker ontwikkelen. Dit risico vergroot door o.a. alcohol -of cannabisgebruik.

Hoeveel mensen in ons land besmet zijn met hepatitis C is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 1 op 1000 tot 1 op 100.
Sinds midden 1990 zijn nieuwe besmettingen door bloedtransfusies zo goed als uitgesloten, omdat donorbloed nu getest wordt. Vandaag gebeuren meer dan 80% van de ongeveer 2000 nieuwe besmettingen per jaar bij drugsgebruikers, via besmette naalden of ander materiaal dat gedeeld wordt. Ook HIV positieve mannen die seks hebben met mannen vormen een risicogroep. Medische ingrepen of onderzoeken kunnen soms ook tot besmetting leiden.

Preventieve vaccinatie tegen hepatitis C is nog niet mogelijk, maar er bestaat wel een behandeling gebaseerd op inspuitingen waarmee het virus kan verwijderd worden. Er komen geregeld nieuwe geneesmiddelen op de markt, waardoor steeds meer personen met succes kunnen behandeld worden.

Toch starten minder dan de helft van de chronische hepatitis C patiënten ook echt een behandeling. Dit heeft te maken met de nevenwerkingen, zoals depressie en bloedarmoede, en de lange duur van de behandeling (6 maanden tot een jaar). Drugsgebruikers behandelen is nog extra moeilijk, door hun complexe psychosociale situatie en een vaak wijzigende verblijfplaats. Men hoopt dat er binnen een 5-tal jaar medicatie ter beschikking komt met minder bijwerkingen. Dit zal voor meer patiënten de deur openen naar een behandeling .

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt een algemene opsporing van het virus niet aan, maar het testen van de risicogroepen kan wel overwogen worden. Preventieve maatregelen bij drugsgebruikers om besmetting te voorkomen, zoals het inruilen van gebruikte spuiten (spuitenruil) en het verstrekken van vervangende middelen, zoals methadon, blijken vooral HIV besmettingen te voorkomen. Hun effect op hepatitis C is minder duidelijk.


bron: kce.fgov.be/nl/publication/report/hepatitis-c-screening-en-preventiepub