ad

Voorzichtig met bleekwater (javel)

Laatst bijgewerkt: februari 2012
kuis-bleekw-hyg-170_400_01.jpg

nieuws Javel of bleekwater is een oplossing van natriumhypochloriet in water. Het wordt in het huishouden vaak aangewend als bleekmiddel en als ontsmettingsmiddel. Huishoudelijk bleekwater bevat tussen 5 en 15 graden natriumhypochloriet.

Voorkom ongelukken
• Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. Dit betekent hoog en/of achter slot en grendel. Ook als u het product gebruikt, moet u er op letten dat het buiten het bereik van kinderen blijft. Laat het was- of schoonmaakmiddel dus niet naast de emmer of op het aanrecht staan.
• Ruim alles meteen na gebruik weer op. Sluit de fles of verpakking altijd meteen na gebruik en zet alles terug in de kast.
• Na reinigen met bleekwater het oppervlak goed naspoelen.
• Lucht goed tijdens en na gebruik.
• Indien u vaak of langdurig moet schoonmaken gebruik dan handschoenen.
• Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
• Volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
• Na het schoonmaken uw handen afspoelen en drogen.
• Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking.
• Gebruik het product volledig.
• Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlakte water terecht komt.
• De lege niet verontreinigde verpakking kan met het gewone afval worden meegegeven.

Meng bleekwater nooit met een ander product
Het mengen van bleekwater met een zuur is een vaak voorkomend ongeval. Het gebeurt bijvoorbeeld bij het reinigen van de WC-pot wanneer bleekwater gelijktijdig met een ontkalker of een toiletreiniger wordt gebruikt. Het zuur van de ontkalker werkt in op het bleekwater waarbij chloordampen vrijkomen.

Het eenmalig inademen van chloor kan aanleiding geven tot irritatie van de bovenste luchtwegen met tranende ogen, neusloop, een prikkelende keel en hoest. Als men de plaats van het ongeval onmiddellijk verlaat, zullen over het algemeen de symptomen spontaan verdwijnen na enkele uren. Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water.

Wanneer de blootstelling echter langdurig is of wanneer de betrokken persoon aan astma lijdt, kunnen meer uitgesproken ademhalingsklachten optreden die al snel een medische behandeling noodzakelijk maken.

Een doktersadvies is aangewezen wanneer van in het begin hevige klachten optreden (indruk te verstikken, moeilijkheden om te ademen) of indien klachten langer dan zes uren na de blootstelling aanhouden. Voor mensen die allergisch zijn of die astma hebben is het beter niet af te wachten maar dadelijk naar de huisarts te gaan.

Wat doen bij ongelukken?

Inslikken
De inname van een kleine hoeveelheid huishoudelijk bleekwater is niet gevaarlijk. Het kan leiden tot milde symptomen van misselijkheid, braken en buikpijn. U moet water drinken (één glas) om het bleekwater te verdunnen en zo de irriterende werking te verminderen. Bij maagpijn mag u een maagbeschermend geneesmiddel geven.

Grote hoeveelheden huishoudelijk bleekwater of hoger geconcentreerde oplossingen (industriële bleekwaters, huishoudelijke bleekwaters die nog moeten verdund worden en producten voor zwembaden) kunnen inwendige brandwonden veroorzaken. Hetzelfde geldt voor bleekwatertabletten. In al deze gevallen geeft u water te drinken en brengt u het slachtoffer zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis.

Laat het slachtoffer nooit braken!

In de ogen
Bij oogcontact grondig en lang (30 minuten) uitspoelen met water, bijvoorbeeld met behulp van een handdouche. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadplaag een arts en toon het etiket van de verpakking.

Huidcontact
Bij contact met de chloorbleekreinger kan roodheid van de huid ontstaan. Huid goed afspoelen met water. Roodhuid kan ook ontstaan tengevolge van langdurig of veelvuldig contact met het sop. Handen goed inwrijven met een crème. Indien roodheid blijft aanhouden raadpleeg dan een arts en toon het etiket van de verpakking.

Meer info
www.poisoncentre.be
www.isditproductveilig.nl

Antigifcentrum

Antigifcentrum

070 245.245

In België gratis

Een arts beantwoordt uw oproep, elke dag 24 op 24 uur
ad


pub