ad

Soja zinvol voor klachten menopauze?

Laatst bijgewerkt: oktober 2019
sojaboon-170_400_06.jpg

nieuws Volgens een nieuwe Amerikaanse studie in de Archives of Internal Medicine helpen soja-supplementen niet om de symptomen van de menopauze te voorkomen. Ook osteoporose kan er niet mee worden bestreden. Vrouwen die gedurende twee jaar elke dag soja-supplementen namen, constateerden geen enkele verbetering van hun symptomen, in vergelijking met degenen met een soja-vrije placebopil. Tegen het einde van de studie hadden ze zelfs meer opvliegers.

In een reactie op deze studie stelt het Wetenschappelijk adviescomité van ENSA, de vereniging van Europese producenten van sojaproducten, dat tal van studies hebben aangetoond dat soja wél helpt tegen opvliegers.
Sinds 1995 werden er meer dan vijftig klinische studies uitgevoerd over het effect van isoflavonen op opvliegers. In de meeste studies namen de opvliegers af in aantal en/of intensiteit in vergelijking met de placebo- of controlegroep.
Maar niet alle studies behaalden positieve resultaten. Aan sommige studies namen alleen vrouwen deel die erg vaak last hadden van opvliegers (zelfs tot tien keer per dag), terwijl andere studies betrekking hadden op vrouwen die er slechts een of twee keer per dag last van hadden. Sommige studies gebruikten voedingsmiddelen op basis van soja, andere gebruikten soja-extracten.

De gegevens werden verschillende keren herzien en geanalyseerd. Een van die analyses bestond uit 11 proeven en leidde tot het besluit dat isoflavonen matig doeltreffend zijn. Uit een ander onderzoek bleek er geen defnitieve conclusies geformuleerd konden worden. Toch waren 5 van de 9 studies die werden uitgevoerd in het kader van dit onderzoek het erover eens dat soja-isoflavonen een positieve invloed hadden op de frequentie en/of de ernst van de opvliegers.

De resultaten van de meest recente en volledige gegevensanalyse, waarin driekwart van de studies die opnieuw werden geanalyseerd, wees uit dat vrouwen die isoflavonensupplementen innamen (gelijkaardig aan de stoffen die in sojabonen worden aangetroffen), beduidend minder last te hebben van opvliegers dan vrouwen in de placebogroep. In de groep die isoflavonen kreeg, namen de frequentie en/of de ernst van de opvliegers met 50% af. Deelneemsters aan de onderzoeken kregen meestal 50mg isoflavonen per dag toegediend, wat overeenkomt met twee tot drie porties van een voedingsproduct op basis van soja.

Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), die alle gezondheidsclaims van voedingswaren en –supplementen moet beoordelen, zijn er tot nu toe onvoldoende wetenschappelijke bewijzen om een uitspraak te kunnen doen over de gezondheidsclaim soja en menopauze.
ad


pub