ad

Cannabis niet effectief tegen MS-pijn

Laatst bijgewerkt: mei 2002

nieuws Volgens een nieuw Nederlands onderzoek heeft cannabis geen positieve invloed op de typische pijnen die gepaard gaan met multiple sclerose (MS). De laatste tijd wordt in diverse landen, waaronder België, onderzoek verricht naar de mogelijke medicinale werking van cannabis, o.m. tegen bepaalde pijnklachten bij kanker, MS, enz.
Volgens de Nederlandse studie heeft een synthetische vorm van THC, de actieve stof in cannabis, en een plantaardig extract van cannabis geen beter effect op de spierpijnen bij MS in vergelijking met een niet-werkzaam placebo. Er werd weliswaar een verbetering van de spierspanning en spierspasmen vastgesteld bij de mensen die cannabis gebruikten, maar dat ging gepaard met een achteruitgang van de algemene conditie. Bovendien kloegen sommige deelnemers aan de studie van bepaalde neveneffecten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, vooral na het nemen van het plantaardig extract.
Eerdere studies bij proefdieren hadden wel een positief effect van cannabis aangetoond. Maar daarbij werden volgens de Nederlandse onderzoekers veel te hoge dosissen gebruikt die niet kunnen worden toegepast bij mensen.
Alhoewel bij dit onderzoek slechts 16 mensen waren betrokken die gedurende 4 weken werden behandeld met cannabis, is het het grootste en het langste onderzoek dat tot nu toe werd uitgevoerd. De onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam stippen aan dat een grotere groep mensen moet worden onderzocht om definitieve besluiten te kunnen maken, maar op basis van dit proefonderzoek zijn ze niet erg optimistisch.

Bron: Neurology, 14 mei 2002

zie ook artikel : Cannabis
ad


pub