Prematuur grotere sterftekans

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Kinderen die te vroeg worden geboren, hebben een verhoogde kans om voortijdig te overlijden in vergelijking met kinderen geboren na een voldragen zwangerschap.
Bijna 675.000 Zweedse kinderen, waarvan 28.000 prematuur, die in de periode 1973-1979 de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt, werden onderzocht. De ex-prematuren zijn gevolgd tot de leeftijd van 29-36 jaar. Er stierven meer premature kinderen dan a terme geborenen. Het sterftecijfer onder ex-prematuren was het hoogst in de categorie 18-36 jaar. Opvallend was dat zelfs bij late preterme kinderen (geboren na 34-36 weken zwangerschap) het sterftecijfer als kind (53%) en als jongvolwassene (31%) was verhoogd.

Aangeboren afwijkingen kwamen tweemaal zo vaak voor bij premature kinderen. Maar dit verklaart het toegenomen risico op sterfte bij deze groep niet volledig. Vanaf 6 jaar en ouder is geen relatie aangetoond tussen dergelijke afwijkingen en vroeggeboorte.

JAMA 2011 (306) 11: 123340; doi: 10.1001/jama.2011.1331


pub