Mindfulness helpt bij depressie

Laatst bijgewerkt: oktober 2011
psych-vr-alleen-170-400_10.jpg

nieuws Mindfulness kan bij mensen met terugkerende depressies een terugval voorkomen. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen blijkt dat mindfulness ook tijdens een bestaande depressie de symptomen vermindert.
Zestien procent van de bevolking kampt tenminste één maal in het leven met een depressieve periode. De kans op terugkeer neemt na elke depressie toe. Bij terugkerende depressies wordt gebruikelijk medicatie met antidepressiva voorgeschreven, maar deze behandeling heeft bijwerkingen en is niet ideaal.
Een andere mogelijkheid is een op mindfulness gebaseerde cognitieve psychotherapie (MBCT). MBCT bestaat uit acht wekelijkse groepssessies van 2½ uur en een stille dag van zes uur meditatie. Daarnaast doen de deelnemers zes dagen per week ongeveer drie kwartier per dag oefeningen.

Diverse studies hebben aangetoond dat de therapie terugval voorkomt, maar voor het gunstige effect op een bestaande depressie bestond nog geen wetenschappelijk bewijs.
De onderzoekers verdeelden ruim tweehonderd patiënten die zich hadden aangemeld voor een mindfulness training in twee vergelijkbare groepen. De controlegroep kwam op de wachtlijst voor MBCT en kreeg ondertussen een gewone behandeling tegen depressie, bijvoorbeeld met antidepressiva. De andere groep kreeg zowel een gewone behandeling als mindfulness training. Alle patiënten waren minstens drie maal depressief geweest. In beide groepen zaten zowel mensen die tijdens de behandeling een depressie hadden, als mensen die tijdens de behandeling niet depressief waren.

Na afloop van de training hadden de patiënten in de mindfulnessgroep minder depressieve symptomen dan die in de controlegroep. De afname van de depressieve verschijnselen was vergelijkbaar bij personen met en zonder actueel aanwezige depressie.verschenen op : 17/11/2011


pub