Relatie voeding en ADHD nog steeds onduidelijk

Laatst bijgewerkt: oktober 2011
kind-adhd-gr-170_400_05.jpg

nieuws Er is nog steeds onvoldoende bewijs dat specifieke voedingsadviezen de symptomen van ADHD kunnen verergeren of verminderen. Dat zegt het Nederlandse RIVM in een nieuw rapport waarin de resultaten van onderzoeken naar voeding en ADHD op een rij zijn gezet.
Een relevant effect van voeding op ADHD kan onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd worden. Er zijn daarvoor te weinig grote en kwalitatief goede studies uitgevoerd.
Er zijn wel aanwijzingen voor een relatie tussen voeding en ADHD, maar aanvullend onderzoek is nodig.

Het rapport bevat een overzicht van studies naar de invloed van voedingscomponenten en specifieke dikten op het gedrag van kinderen met ADHD. Het gaat hierbij om de afzonderlijke voedingscomponenten omega-3- en omega-6-vetzuren, zink, magnesium, ijzer, gluten en additieven. Voor vetzuren worden gunstige effecten gevonden, maar deze zijn klein en niet relevant. Naar de effecten van zink, magnesium, ijzer en gluten zijn tot op heden te weinig studies uitgevoerd om een eenduidige conclusie te kunnen trekken. Van de additieven zijn voornamelijk kleurstoffen onderzocht. Als er al een effect op gedrag is, is dit waarschijnlijk klein en niet specifiek voor ADHD.

Daarnaast zijn drie specifieke dieten bekeken, waarin bepaalde bestanddelen van de voeding vermeden worden: het 'Feingold'-dieet, het 'oligoantigeen'-dieet en het 'Pelsser-Voeding en Gedrag'- of RED-dieet. De studies geven aanwijzingen dat een deel van de kinderen profijt kan hebben van deze dieten. Of dit daadwerkelijk zo is, zo ja bij welke kinderen en welke werkingsmechanismen hierachter liggen, is (nog) niet wetenschappelijk aangetoond.

Het RIVM reageert daarmee op onderzoek van het ADHD Research Centrum Eindhoven waaruit zou blijken dat een overgevoeligheid voor normale voeding een belangrijke oorzaak van ADHD is. Volgens dit onderzoek zou zowel ADHD als opstandig en brutaal gedrag (Oppositional Defiant Disorder, ODD) bij zestig procent van de kinderen door gewone voeding veroorzaakt worden. Met het zogenaamde 'Pelsser-Voeding en Gedrag'- of RED-dieet zou dit kunnen opgespoord worden. Het RED-dieet is een op individuele leest geschoeid eliminatie-dieet, waarin alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, gedurende vijf weken worden weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z’n gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welke specifieke voedingsmiddelen een individueel kind reageert met ADHD-gedrag.

Op basis hiervan stelt het onderzoek voor om de huidige definitie van ADHD aan te passen en te vervangen door twee types: voedings-ADHD en klassieke ADHD, afhankelijk van de reactie van het kind op het RED-dieet. Het effect op ADHD van het dieet blijkt groter te zijn dan het effect van medicatie, aldus de onderzoeker. Bovendien werkt het dieet de hele dag, terwijl medicatie ’s ochtends nog niet is ingewerkt en ’s avonds al weer is uitgewerkt. Daarom zou het dieet standaard toegepast moeten worden bij de diagnostiek van ADHD en ODD.verschenen op : 02/11/2011
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt