Tetanus

Laatst bijgewerkt: november 2015 | 20 reacties | 269776 x gelezen

dossier Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Deze bacterie komt normaal voor in de darmen van paarden en andere planteneters zonder dat dit deze dieren in enigerlei mate hindert. De bacterie plant zich voort door de vorming van sporen die zich via de uitwerpselen van deze dieren in de omgeving kunnen verspreiden. Ze komen dan ook zeer verspreid voor, bv. in de aarde, uitwerpselen, op voorwerpen en planten in de omgeving, in natuurlijk en huishoudelijk afval, enz. Deze sporen zijn zeer sterk. Ze kunnen jaren in dit natuurlijke milieu overleven, maar worden wel gedood of verzwakt door direct zonlicht.

De bacterie kan zich alleen voortplanten in een omgeving waar weinig of geen zuurstof aanwezig is. Bij de mens doen deze ideale omstandigheden zich voor in diepe wonden of in wonden met afstervend en dood weefsel.
De bacterie kan gedood worden door hitte en ontsmettingsmiddelen.
De bacterie zelf is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel een gifstof (toxine)die zij afscheidt. Deze krachtige gifstof blokkeert de werking van bepaalde zenuwen en veroorzaakt zo ongecontroleerde krampen van de spieren. Zelfs een uiterst kleine hoeveelheid is dodelijk.

Symptomen

De incubatietijd ligt tussen 2 dagen en een paar weken. Hoe sneller de symptomen beginnen, hoe slechter de prognose is. Vaak begint het met stijfheid van een kaakspier (vandaar de naam kaakklem ofwel trismus) hetgeen kan verergeren tot pijnlijke spierkrampen-spasmen. Er worden steeds meer spieren aangetast, opvallend is dat de handen en voeten gespaard blijven. Slik-en ademhalingsproblemen maken de toestand zeer ernstig. De spierspasmen kunnen spontaan voorkomen maar kunnen ook uitgelokt worden door bv triggers zoals licht en geluid.
Het toxine zorgt ook voor stimulatie van het sympathische zenuwstelsel en vrijkomen van grotere hoeveelheden stoffen zoals adrenaline in het bloed. Hierdoor kunnen andere symptomen als hoge bloeddruk, koorts, zweten en hartritmestoornissen, incontinentie voor urine,.... ontstaan. Meestal blijft men mentaal alert.

Diagnose

De diagnose wordt meestal klinisch gesteld door het beeld van de symptomen en de voorgeschiedenis. De tetanusbacil kan opgespoord worden in de wonde maar daar tetanus een toestand van hoogdringendheid is wordt de therapie meestal onmiddellijk gestart bij vermoeden van tetanus-infectie.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst van de ziekte wordt sedatie en spierrelaxerende medicatie gegeven. In ernstige gevallen moet beademing gebeuren.
Wondverzorging moet gebeuren om de tetanusbacterie te verwijderen. Hoewel het onduidelijk is of antibiotica effect hebben, wordt het toch gegeven om de tetanusbacteriën te doden en zo de produktie van het toxine te stoppen.
Er wordt ook antitoxine gegeven (menselijk antistoffen tegen het toxine).
Mits een goede behandeling overleven de meeste patiënten. Maar meestal duurt de ziekte zo'n 4-6 weken waarvan gemiddeld zo'n 3 weken met beademing. Het is dus zeker een ernstige ziekte.

Heeft de vaccinatie nut ?

Sommige mensen twijfelen aan het nut van vaccinaties en menen vanuit een fout begrepen 'de natuur weet het het best', dat het lichaam zelf weerstand moet opbouwen tegen ziekten en infecties.
Bij tetanus kan dit echter niet. De dodelijke dosis van het gif is zo klein dat ze niet groot genoeg is om er een voldoende grote afweerreactie op gang te brengen. Dus, zelfs als men een infectie met de tetanus-bacterie overleeft, dan nog is men niet immuun voor de gifstof.
In de ontwikkelingslanden sterven jaarlijks vermoedelijk een half miljoen mensen aan tetanus. Pasgeborenen lopen er een groopt risico via infectie van de navelstreng. In de Westerse landen, waar reeds sinds enkele decennia vrij algemeen tegen tetanus ingeënt wordt, ligt het aantal slachtoffers veel lager. Volgens cijfers, onder meer uit de Verenigde Staten en de Scandinaafse landen doen meer dan de helft van de problemen door tetanus zich voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Onderzoek toont aan dat ruim de helft van deze mensen nooit of onvolledig tegen tetanus gevaccineerd werd.

In België is men algemeen tegen tetanus beginnen vaccineren in 1959. Sindsdien is het aantal dodelijke slachtoffers van tetanus aanzienlijk gedaald. Tussen 1954 en 1959 stierven er minstens 340 mensen aan deze vergiftiging, dus ongeveer 70 mensen per jaar. In 1995 en 1996 telde men telkens slechts 3 officiële gevallen.
Een gelijkaardige evolutie stelt men ook in andere landen vast waar algemeen tegen tetanus gevaccineerd wordt. De meeste slachtoffers vallen daarbij nagenoeg steevast onder de oudere bevolking die niet of onvolledig gevaccineerd werden.
Dit immense verschil toont duidelijk het belang van de vaccinatie aan.

zie ook artikel : Infectieziekten (overzicht) en hun vaccinaties

Wanneer ?

Over het schema volgens het welke de inenting toegediend moet worden, is men het ondanks alle ervaring nog steeds niet eens geworden. De schema’s verschillen bijgevolg van land tot land.
In België hanteert men het volgende schema:

• Eerste inenting : op 3 maanden.
• Twee opvolg-inentingen, telkens met 1 maand tussentijd.
• Eerste hervaccinatie : op 13 maanden.
• Tweede hervaccinatie : op 5- of 6-jarige leeftijd.
• Volgende hervaccinaties : om de 10 jaar of bij risicowonden.

De eerste drie inentingen noemt men de basisvaccinatie.
Er gaan de laatste tijd stemmen op om de hervaccinaties ruimer te spreiden. Volgens sommige artsen zou een tussentijd van 20 jaar nog voldoende zijn voor een goede bescherming, volgens andere zou een eenmalige herinenting rond 50 jaar voldoende bescherming bieden voor mensen aan wie ooit een volledige basisvaccinatie toegediend werd.
Volwassenen die niet zeker zijn dat ze ooit de volledige basisvaccinatie ondergaan hebben, doen er goed aan zich alsnog te laten vaccineren.
Indien nodig is een vaccinatie gedurende de zwangerschap toegestaan en volkomen veilig.
Het vaccinatieschema voor volwassenen verloopt als volgt :

• eerste inenting ;
• tweede inenting : 1 maand later ;
• derde inenting 6 of 12 maanden later.

zie ook artikel : Vaccinatie van senioren

zie ook artikel : Basisvaccinatieschema voor kinderen 2007

Hoe?

• De vaccinatie moet diep in een spier toegediend worden zodat er voldoende contact is met het bloed om een afweerreactie uit te lokken. Wanneer de vaccinatie bv. in vetweefsel terechtkomt, biedt ze waarschijnlijk minder, en in het ergste geval zelfs geen bescherming.
• Kinderen jonger dan 12 jaar worden vaak achteraan in de bilspier geprikt, vooral om ervoor te zorgen dat ze niets zien. Bovendien is de prik daar doorgaans ook minder pijnlijk. De bil is nochtans minder geschikt voor vaccinatie tegen tetanus om dat de onderhuidse vetlaag er behoorlijk dik is. De kans dat de prik niet in een spier, maar in vet terecht komt, neemt daardoor toe.
• Oudere kinderen en volwassenen prikt men daarom steeds in de dikke spier in de bovenarm aan de schouder.
• Baby’s worden nooit in de bil gevaccineerd tegen tetanus omdat ze er te weinig spierweefsel hebben.

Ongewenste effecten

• Het vaccin is zeer veilig, biedt een hoge bescherming en veroorzaakt zeer weinig ongewenste effecten.
• Veel mensen ervaren wel wat lichte plaatselijke klachten, zoals een rode zwelling die soms wat pijnlijk kan zijn. Deze klachten verdwijnen gewoonlijk spontaan.
• In een aantal gevallen kan men gedurende enkele weken een verharding of een knobbeltje voelen op de plaats van de inspuiting. Meestal verdwijnt eveneens zonder enige verzorging.
• Zeer uitzonderlijk, namelijk in minder dan 1 op 100.000 vaccinaties, ontwikkelt er zich een abces op de plaats van de inenting.
• Mensen die té vaak tegen tetanus ingeënt worden (bv. elk jaar, wat in sommige sportmiddens zou gebeuren), lopen een risico op een hyperimmunisatie-syndroom. Dit uit zich in een duidelijk zichtbare lokale reactie op de plaats van de inspuiting met een rode zwelling, pijn en een gevoel van stijfheid. Daarnaast zijn er algemene symptomen zoals koorts, een grieperig gevoel en spierpijn.

Risicowonden

• Het is een misvatting dat alleen vuile wonden een risico op tetanus inhouden. Steekwonden, bv. van een naald, nagel, splinter, een dun takje, een doorn, enz. kunnen ook tetanus veroorzaken. Vaak zijn het ook kleine wondjes, maar die kunnen ook net de ideale omstandigheden bieden, namelijk relatief diepe wonden zonder zuurstof.
• Ook chronische wonden, bv. beenzweren of doorligwonden, kunnen met tetanus-bacteriën vervuild raken. Er lijkt een iets groter risico te zijn voor mensen met diabetes.

Omdat de risicowonden zo’n uitgebreide verscheidenheid vertonen, is het zeer moeilijk om uit te maken in welk geval er wel of geen risico is voor tetanus. Daarom is het des te belangrijker dat iedereen minstens een volledige basisvaccinatie laat uitvoeren. Dit biedt immers een hoge graad van bescherming onder alle omstandigheden.
In geval van twijfel over de vaccinatietoestand en bij mensen met een verminderde afweer, bv. na een transplantatie of een anti-kankerbehandeling, dient men rechtstreeks antistoffen (immunoglobulinen) tegen tetanus toe.
Doorgaans start men in geval van twijfel over de vaccinatietoestand ook onmiddellijk met de basisvaccinatie.(zie hoger)

zie ook artikel : Infectieziekten (overzicht) en hun vaccinaties


verschenen op : 01/09/2000 , bijgewerkt op 03/11/2015

20 reacties

Kijk uit voor oplichters op het internet.

door anoniem, 27 april 2016 om 18:38

Kijk uit voor oplichters op het internet. je bent een lening voor onderzoek of verhogen van uw activiteiten, hetzij voor een project, of een appartement te kopen, maar helaas is de bank vraagt ??u om voorwaarden die torres1971marko@hotmail.com

Tetanus

door anoniem, 17 maart 2016 om 19:54

Hallo We zijn christelijke organisatie opgericht om mensen te helpen in de behoeften van het helpt, zoals financiële help.So als je gaat door middel van financiële moeilijkheden of u bent in een financiële puinhoop, en je geld nodig om te beginnen met je eigen bedrijf, of u de lening nodig te hebben vestigen uw schuld of betalen van je rekeningen, start een leuke bedrijf, of je bent vinden het moeilijk om kapitaal lening te krijgen van lokale banken, neem dan contact met ons op via e-mail op: ( info.financialloanhome@gmail.com ). De Bijbel zegt in "Lukas 11:10 Iedereen die vraagt ??ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt, zal de deur worden geopend", dus laat deze kans aan je voorbij omdat Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid meer. Gelieve deze is voor ernstige minded en God vrezen People. persoonlijke Leningen Pay Day Leningen Vehicle Finance Leningen thuis schuldhulpverlening Business lening Studenten lening consolidatie Lening medische Lening Snel handelen en uitstappen van financiële stress, rommel en ontberingen door contact met de heer John Martin Firm vandaag via e-mail op: ( info.financialloanhome@gmail.com ). U wordt behandeld met het beste van onze middelen tot je dit geld op je rekening te krijgen, en je snel en snel te reageren bepaalt hoe snel je wordt ontvangen van uw lening. Zonder enige vertraging Vraag uw beste en eenvoudig Loan hier bij ons. contact met ons op via e-mail op: ( info.financialloanhome@gmail.com ) Met vriendelijke groet de heer John Martin

9887666787

door lucky, 7 februari 2016 om 16:00

Welkom bij Lucky Young Credit Company Worldwide Financieringsmaatschappijen 90 Tottenham Court Road, Londen, WIP 0LP Tel: +447 (0) 12914473 Good Day iedereen het lezen van onze post online Ik bevestig de ontvangst van de e-mail. Bedankt aan mijn advertentie te beantwoorden. Allereerst wil ik me even voorstellen je ben de heer Lucky Young van Lucky Young Credit Company. Met betrekking tot e-mail, we zijn klaar om bieden leningen aan leden van het publiek op 2% per jaar, zonder enige controle en krediet zwarte lijst. Wij geven krediet, die binnen £ 5.000,00 aan £ 10.000.000,00 uit het Verenigd Koninkrijk. bieden wij een scam-leningen, omdat ik vreesden God, en de geldschieter kan chances.only intresse persoon geen rekening zou moeten contanct ons op ons eigen e-mail: (luckyyoungcredittransferoffice@yahoo.it) We geven leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerken, ongeacht van hun burgerlijke staat, geslacht, religie, en plaats, maar moet legaal middelen om de lening terug te betalen op de gestelde tijd, en strikt te zijn het vertrouwen waard .. Bedankt voor uw begrip .. Groeten Uit Mr.Lucky Young

Tetanus

door anoniem, 13 januari 2016 om 15:34

HELLO NEWS alles vers, Iedereen praat heer Claude ADANN in forums en op Facebook, een bepaalde geldschieter die ik besloten om te gaan met hem aanvankelijk ook niet denken voor een moment, maar mijn nieuwsgierigheid duwde me geprobeerd maar uiteindelijk kon krijgen deze lening me uit deze impasse waarin ik leefde, deze man is uitzonderlijk, eerlijk en ernstig. Met hem had ik mijn lening van € 30.000 binnen 72 uur na de procedures afgerond. Dus neem dan contact met hem als u een lening nodig hebt in een serieuze en eerlijke persoon die kan hechten aan uw e-mail box. E-mail: claudeadann@gmail.com E-mail: claudeadann@gmail.com Doorgeven aan uw familie en vrienden die in het geluk u financiering nodig.

'Een individuele Subsidies Krediet'

door Van Domine, 24 augustus 2015 om 15:54

Aanbod van het lenen van geld snel en betrouwbaar Ik ben een particuliere investeerder die persoonlijke leningen, onroerend goed-leningen en investeringen biedt. Het is een kans, dan u wilt dat om een bedrijf te starten of projecten contact met mij, omdat de eerste is altijd beter gediend. Het geleende bedrag zal worden terugbetaald binnen een periode van 4 maanden of 20 jaar en ouder, mits de regels en wetten worden nageleefd dus als u op zoek bent voor een lening contact me. Opmerking: Uitleentermijn is 3 dagen, bent u snel in de procedures. Antwoord me snel om uw lening op korte, middellange en lange termijn. Ik verleen de lening op de volgende gebieden: - Financiële Lening - Investering Lening -Auto lening - Consolidatie van de schuld - Persoonlijke Lening En anderen. Dus als je contant geld lening nodig aarzel niet om mij te contacteren per e-mail om meer te leren over mijn zeer gunstige voorwaarden. Onthouden persoon niet ernstig. Gelieve te antwoorden mij op via mail:dominekrafft@gmail.com

bekijk alle 20 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
gezondheid.be op Facebook

pub