De pneumokok: een gevreesde bacterie

Laatst bijgewerkt: november 2015 | 18 reacties

dossier Een pneumonie of longontsteking: het woord alleen al jaagt ons schrik aan. En terecht, want de pneumokok, de bacterie die voor de meeste longontstekingen verantwoordelijk is, kan bijzonder agressief uit de hoek komen.
De pneumokok (of streptococcus pneumoniae) is een bacterie die zich bij voorkeur in de luchtwegen nestelt. Ze kan acute bronchitis veroorzaken, maar ook middenoorontstekingen (otitis), sinusitis en natuurlijk ook longontstekingen.
De pneumokok is ook de eerste verantwoordelijke voor meningitis of hersenvliesontsteking bij volwassenen. Wanneer de bacterie in het bloed terechtkomt, kan ze een algemene bloedvergiftiging of septicemie veroorzaken, een zeer ernstige aandoening.
In België worden elk jaar naar schatting 20.000 mensen door een ernstige pneumokokkeninfectie getroffen. Bij 2000 van hen kent deze ziekte een dodelijke afloop.

zie ook artikel : Meningitis: deel 1: Twee soorten meningitis

zie ook artikel : Acute bronchitis

zie ook artikel : Longontsteking of pneumonie

Risicopersonen

sinusitistek-170_400_09.jpg
De pneumokok valt vooral verzwakte mensen aan, en in het bijzonder mensen ouder dan 60 jaar.
Het risico op een pneumokokkeninfectie, en ook de ernst van een dergelijke infectie, stijgen trouwens met de leeftijd. In België blijkt zowat tweederde van de mensen met een ernstige pneumokokkeninfectie ouder dan 50 jaar
Ook mensen die een transplantatie hebben ondergaan, patiënten met een longziekte of een chronische hart- en vaatziekte zijn makkelijke slachtoffers voor de pneumokok. Verder kunnen ook diabetes, alcoholisme, levercirrose en bepaalde aandoeningen van de nieren en het bloed iemands weerstand tegen een pneumokokkeninfectie behoorlijk doen afnemen.

Hoe een pneumokokkeninfectie bestrijden?

Er bestaan nogal wat antibiotica tegen pneumokokken, maar het probleem is dat de bacterie voor een aantal van deze producten ongevoelig is geworden. Bovendien kunnen antibiotica de sterfte tijdens de eerste ziektedagen niet tegengaan.

zie ook artikel : Antibioticaresistentie

Overigens is het ook niet altijd meteen duidelijk dat iemand een longontsteking heeft, omdat die niet in alle gevallen gepaard gaat met koorts, een "vette" hoest of slijmen. Vooral bij oudere mensen veroorzaakt een pneumokokkeninfectie vaak niet méér dan wat lichte vermoeidheid en een verminderde eetlust.

Beter voorkomen dan genezen

Sinds 1995 bestaat in België een vaccin tegen pneumokokkeninfecties. Dit vaccin wordt aangeraden aan alle mensen ouder dan zestig jaar. Bij risicopersonen die aan één van bovenvermelde aandoeningen lijden, is vaccinatie aanbevolen vanaf 45 jaar. Het vaccin wordt in één keer toegediend, via een inspuiting in de huid of in de spier.
Het vaccin heeft weinig of geen nevenwerkingen. Soms merkt men op de plaats van de inspuiting een beetje roodheid, een lichte pijn of zwelling, maar die verdwijnen meestal zeer snel vanzelf. In uitzonderlijke gevallen treden ook koorts en spierpijn op. Een allergische reactie tegen het pneumokokkenvaccin is hoogst uitzonderlijk.
Het vaccin tegen pneumokokken kan op elk moment van het jaar worden toegediend. Het kan ook tesamen met andere vaccins, zoals dat tegen griep, worden gegeven. De twee vaccins moeten dan wel op een andere plaats worden ingespoten.
Het is zeer belangrijk dat de datum van de pneumokokkenvaccinatie op de vaccinatiekaart wordt ingevuld. Het vaccin tegen pneumokokken mag immers pas na 5 jaar opnieuw worden toegediend: te vroeg hervaccineren kan ongewenste reacties veroorzaken.

zie ook artikel : Vaccinatie van senioren

zie ook artikel : Nieuw vaccin voor zuigelingen tegen pneumokokken


verschenen op : 01/09/2000 , bijgewerkt op 03/11/2015

18 reacties

Coccen

door Jeanne Lutters, 2 mei 2015 om 12:10

Mis bij uw opsomming van ziektes, mensen waarbij de milt verwijderd is

pneunokkken

door anoniem, 10 januari 2015 om 19:30

geef u veel beterschap toe want bij mij heeft het een jaar geduurd .hebben mijn vocht of ook slijmen met een machine onder plaatselijke verdoving uitgehaald was geen fijne ervaring daarna bij de kinesist losgeklopt ook niet prettig maar mag niet meer uitgevoerd worden hopelijk in de toekomst betere begeleiding want die was er niet

pneunokkken

door Hugo, 6 januari 2015 om 18:32

Ik ben er deze zomer mee geconfronteerd geweest, in allerijl door mijn huisdokter naar ziekenhuis gebracht. We zijn nu 5 maanden verder en ik had nadien pleuravocht dat heel traag aan afnam (nog een beetje afneemt nu nog), ik moet een Spiriva Inhaler gebruiken.

pneunokkken

door anoniem, 19 december 2014 om 19:52

heb nu al bijna twintig jaar deze ziekte opgelopen ben nu zestig jaar en heb twee jaar gelen een spuit gehad die nieuw was moet nu alleen nog jaarlijks een spuit voor de griep halen heb nu weer een nieuwe inhaler inuvair nexthaler gekregen want de symbicort was niet voldoende heb weer eens moeijk gehad met zuurstof tekort gaat weer wat beter maar sta er altijd alleen voor

pheumokok infectie

door Johanna, 9 april 2014 om 00:26

mijn zoon (toen 50 jaar) kreeg plotseling hevige pijn in de borst. Na urgentie ziekenhuis, waar men hem uren liet wachten met hevige pijn. Eerste onderzoek onduidelijk. Toen scan. Diagnose pneumokok, zonder griep of verkoudheid. Wel reisde hij veel in vliegtuigen naar verschillende landen. Harde werker. Leeft gezond, niet roker. Hij genas door een antibioticum. Daarna getest op resistentie voor andere antibiotica, voor als hij polotseling in een ander land dit weer zou krijgen. Ook getest op allergie . Mijn arts zei dat het zeer gevaarlijk was. Als moeder ben ik erg geschrokken. Verwacht zo iets niet van een kerngezond menns.

bekijk alle 18 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub