Geen zonnebank onder 18 jaar

Laatst bijgewerkt: March 2008 | 2 reacties
zonnebank-2.jpg

tips België heeft, in uitvoering van nieuwe Europese richtlijnen, zijn reglementering in verband met zonnebanken verstrengd. De regels zijn van toepassing op alle nieuwe zonnebanken (en oude apparaten die tweedehands worden verkocht) en op alle apparaten die in zonnestudio’s, zwembaden, fitnesscentra, enz. worden gebruikt.
• Het gebruik van de zonnebank is verboden voor mensen onder de 18 jaar (vroeger 15 jaar).
• Ook mensen met het huidtype I (lichte huid, vaak met sproeten, die snel verbrandt en bijna niet bruin wordt; vaak rossig of lichtblond haar en lichte ogen) mogen niet meer onder de zonnebank.
• Vanaf 1 augustus 2008 is elke onthaalverantwoordelijke van een zonnecentrum medeverantwoordelijk voor de bepaling van het huidtype . De intensiteit, duur en de frequentie van de zonnebankbeurten moeten automatisch op het huidtype afgestemd worden, rekening houdend met de sterkte van de zonnebank en de gebruikte lampen.
Indien u een zonnebank heeft aangekocht na 23 juli 2007 moet dit schema in de gebruiksaanwijzing van de zonnebank vermeld zijn.
• In elk zonnecentrum moet een persoon aanwezig zijn die een specifieke opleiding heeft gevolgd. Die moet je informeren over de gevaren van de blootstelling aan ultraviolette stralen. Hij moet je ook een tekst geven met een aantal waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die je in acht moet nemen. Bij je eerste bezoek moet de verantwoordelijke je inschrijven in een register en je laten tekenen voor ontvangst van de verplichte informatie.
• Automatische zonnecentra waar je de zonnebank zelf kan bedienen door er eenvoudigweg enkele muntjes in te gooien, zijn bij wet verboden. De zonnebank moet geregeld worden
door een gepersonaliseerde magneetkaart waarop vooraf de intensiteit en de duur van de zonnebankbeurten geprogrammeerd worden in functie van je huidtype.
• Tussen de eerste en tweede beurt van elke sessie moet men een termijn van 48 uren respecteren, tussen de daaropvolgende beurten moet men minstens 24 uren wachten. Bij elke nieuwe sessie mag de eerste blootstelling aan ultraviolette stralen slechts de helft van de tijd bedraagt van de normale dosis.
• Zonnebanken met een totale effectieve erytheemgewogen irradiantie ((instralingsdichtheid) hoger dan 0,3 W/m2 verboden. Dit komt overeen met een UV-index (UVI) van 12. Ook geïntegreerde gezichtsbruiners die een hogere irradiantie dan 0,3 W/m2 afgeven, zijn voortaan verboden. Zonnebanken (nieuw of tweedehands) aangekocht vanaf 23 juli 2007 moeten voldoen aan deze voorwaarde. Zonnecentra moeten de nodige aanpassingen uitvoeren tegen 1 augustus 2008 . In de meeste gevallen kan de aanpassing van de bestaande zonnebank eenvoudig gebeuren door het vervangen van de lampen en/of de filters.
• Bij elk defect die een gevaar voor de veiligheid van de consument zou betekenen, moet de zonnebank automatisch uitschakelen.
• Het dragen van een beschermende bril met CE-markering is verplicht. Zo'n brilletje moet ter beschikking zijn in het zonnecentrum zelf.

Meer info is te vinden op de website van de FOD Economie:
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/consumentenveiligheid/37-zonnecentra_nl.asp?ref=37#docu


verschenen op : 12/03/2008 , bijgewerkt op 12/03/2008

2 reacties

zonnebank

door raats joseph, 9 September 2008 om 09:08

ik heb al jaren een zonnebank en heb nog nooit iets abnormaals ondervonden ik ga er 2 maal per maand onder, niet echt om bruin te worden maar eerder voor de warmte omdat ik aan een ongeneeslijke spierziekte leid(de ziekte van stijnert). en daar voel ik me wel bij. de groetjes van joseph (ps)ik ben 59 jaar.

nieuwe richtlijn zonnebank

door Coppens Geoffrey, 2 August 2008 om 08:44

En zo wordt er opnieuw aan onze vrijheid gezeten! Nu gaan we mensen met een gevoeliger huidtype uitsluiten uit onze zonnebanken. Deze mensen worden vanaf nu niet meer in staat beschouwd om hun eigen huid te beschermen en moeten volgens 'Europa' een handje geholpen worden. Naar mijn mening een schending van de mensenrechten, want waar trekken we deze lijn. We gaan van kwaad naar erger, onze vrijheid is maar een illusie.

bekijk alle 2 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub