Openbare raadpleging over Europese samenwerking rond vaccinaties

Laatst bijgewerkt: January 2018
123-online-consult-dr-comp-tek-01-18.jpg

nieuws

De EU organiseert een openbare raadpleging over de plannen voor een EU gezamenlijke actie rond vaccinatie. Iedereen wordt uitgenodigd aan deze openbare raadpleging deel te nemen.   

Ziekten die door vaccinatie zijn te voorkomen, vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Omdat dergelijke ziekten zich niets aantrekken van grenzen en nationale vaccinatieprogramma’s het zwaar te verduren hebben, is er volgens de EU behoefte aan actie in EU-verband en aan een meer gecoördineerde aanpak van de verspreiding van epidemieën en grensoverschrijdende ziekten. 

Momenteel wordt een aantal Europese landen geconfronteerd met een grote uitbraak van mazelen, die vermeden had kunnen worden. Erger nog, mazelen verspreiden zich vanuit Europa naar andere delen van de wereld. Het blijvende risico op de herintrede of invoer van het poliovirus in de EU brengt bovendien de poliovrije status van de EU in gevaar en ondermijnt het wereldwijde initiatief voor de bestrijding van polio. Momenteel worden elk jaar in de EU tot 37 000 doden vermeden dankzij vaccinatie tegen seizoensgriep. Toch ligt de vaccinatiegraad tegen seizoensgriep bij ouderen in de meeste EU-landen gevoelig lager dan de overeengekomen doelstelling van 75 procent.

In mei 2017 organiseerde de Commissie een workshop getiteld "Zoeken naar nieuwe partnerschappen voor EU-actie rond vaccinatie", met als doel te onderzoeken hoe samenwerking op EU-niveau de vaccinatiegraad kan verhogen, tekorten kan aanpakken en reguliere inentingsprogramma’s kan versterken, rekening houdend met mogelijke synergieën tussen vaccinatie en het gebruik van antibiotica.

Medio 2018 komt de Europese Commissie met een voorstel voor een gezamenlijke actie rond vaccinatie, met medefinanciering van het gezondheidsprogramma van de Unie. Daarbij zal worden gefocust op een versterkte interactie van informatiesystemen met betrekking tot inentingen, een betere voorspelling van vraag en aanbod, een grotere prioriteit voor onderzoek naar en ontwikkeling van vaccins, en het tegengaan van de terughoudendheid tegenover vaccins.

In het kader hiervan organiseert de Europese Commissie een openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Via deze openbare raadpleging wil de Europese Commissie de standpunten van burgers, autoriteiten, verenigingen en andere betrokken organisaties verzamelen. Deze raadpleging bevat vragen over terughoudendheid tegenover vaccins, een duurzaam vaccinbeleid in de EU en EU-coördinatie inzake vaccinatie.
Iedereen kan aan de raadpleging over deze samenwerking deelnemen door de online-vragenlijst in te vullen. De openbare raadpleging loopt tot 15 maart 2018. 

Link gezamenlijke actie
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5925775_en

link openbare bevraging
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_nl

Vragenlijst
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sante_cons_vaccination_20171221?surveylanguage=nl


verschenen op : 01/02/2018
pub