Week van de Migraine (15 tot 20 mei 2017)

Laatst bijgewerkt: May 2017
123-vr-hoofdpijn-migr-05-17.jpg

tips Hoe weet u dat u migraine hebt en geen ander type hoofdpijn?
Migraine is een vaak voorkomende oorzaak van hoofdpijn, vooral bij vrouwen, maar ook bij kinderen en jongeren. Naar schatting zou één Belg op vijf ooit last hebben van migraine. Bij vrouwen zou ongeveer dertig procent ooit last hebben migraine, bij mannen ongeveer tien procent. Migraine treft vooral mensen tussen 25 en 45 jaar, maar het kan beginnen tijdens de kindertijd of de puberteit. Na 45 jaar nemen de aanvallen meestal af.

Typische klachten bij migraine
Migraine wordt gekenmerkt door:
• herhaalde aanvallen die tussen de 4 en 72 uur duren;
• matige tot heftige bonzende hoofdpijn
• meestal (60 %) halfzijdig;
• gaat vaak gepaard gaan met misselijkheid en/of braken;
• overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en geluid (fonofobie) komen ook zeer veel voor;
• de aanvallen worden vaak erger bij fysieke inspanning;
• de hoofdpijnaanvallen verhinderen dagelijkse activiteiten;
• soms (20-30 %) 'aura'. Een ‘aura' kan bestaan uit lichtflitsen, blinde vlekken, tintelingen of een doof gevoel in lippen, gelaat, hand, spierslapte, gestoorde spraak, hallucinaties... 

zie ook artikel : Migraine

Kenmerken van de verschillende soorten (primaire) hoofdpijn

Andere vormen van hoofdpijn

• Spanningshoofdpijn
Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door een drukkende of knellende hoofdpijn, meestal tweezijdig rond de schedel van lichte tot matige intensiteit, en wordt niet erger bij fysieke inspanning. Er is geen sprake van misselijkheid of braken, maar gevoeligheid voor licht en/of geluid kan wel voorkomen.

zie ook artikel : Spanningshoofdpijn

• Clusterhoofdpijn
Bij clusterhoofdpijn treden aanvallen van hevige hoofdpijn rond de oogkas op, altijd halfzijdig. De aanvallen kunnen 15 tot 180 minuten duurt en om de 2 dagen tot zelfs 8 keer per dag kan voorkomen. De aanvallen komen vaak voor in clusters van weken.
De aanvallen kunnen gepaard gaan met rooddoorlopen oog, tranend oog, verstopte of lopende neus, zwetend voorhoofd of aangezicht, vernauwing van de pupil (miosis), hangend ooglid (ptosis) of zwelling van het ooglid.
De meeste patiënten met clusterhoofdpijn zijn rusteloos en geagiteerd tijdens een aanval. 

• Secundaire hoofdpijn
Dit is elke vorm van hoofdpijn ten gevolge van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld: door een infectie (bijv. griep), een (oor)ontsteking, door gebitsklachten, een kater na alcoholgebruik, hoogteziekte...
Een specifieke vorm van secundaire hoofdpijn is medicijnafhankelijke hoofdpijn door het chronisch gebruik van pijnstillers. 

zie ook artikel : Chronische hoofdpijn: Middelengeïnduceerde hoofdpijn

Kenmerken van de verschillende soorten (primaire) hoofdpijn


 
Migraine
Spanningshoofdpijn
Clusterhoofdpijn
Tijdpatronen
• Terugkerende aanvallen die 4 uur tot 3 dagen aanhouden.
• Vaak 1-2 keer per maand, maar ook 2 keer per week of slechts 1 keer per jaar.
• Geen symptomen tussen de aanvallen.
• Terugkerende aanvallen die enkele uren of dagen aanhouden
• 1 tot 14 dagen per maand.
• Geen symptomen tussen de aanvallen.
• Korte aanvallen (15 tot 180 minuten) die frequent voorkomen (1 tot 2 x per dag)
• Gedurende perioden van 6-12 weken, 1 tot 2 keer per jaar.
Lokalisatie
Schedeldak, meestal halfzijdig
Schedeldak, meestal volledig
Rond de oogkas
Aard
Kloppende, bonzende hoofdpijn
• Drukkende/spannende hoofdpijn
• Soms ook nekpijn
• Als messteken
Intensiteit
Matig tot ernstig
Licht tot matig
Zeer ernstig
Andere symptomen
• Vaak misselijkheid/braken
• Vaak gevoeligheid voor licht en/of geluid.
Geen (zeker geen misselijkheid, soms een beetje gevoeligheid voor licht/geluid)
• Lopend of tranend oog
• Lopende of verstopte neus
Gevolgen op het gedrag
      • Vermijden van fysieke inspanning
      • Opzoeken donkere ruimte en rust
Geen
Opwinding, onrust

Hebt u migraine?

 De kans dat u migraine hebt is zeer groot als u op twee van deze drie vragen 'ja' antwoordt:
1. Hebt u last van licht als u hoofdpijn hebt?
2. Heeft de hoofdpijn uw dagelijkse activiteiten ten minste één dag beperkt in de voorbije drie maanden?
3. Bent u misselijk of hebt u maaglast als u hoofdpijn hebt?

Een migraineaanval bestaat meestal uit vier fasen. Tussen de aanvallen voelen de meeste mensen met migraine zich heel goed.
1. De waarschuwingsfase?
Slechts de helft beleeft deze fase bewust. Enkele uren tot een of twee dagen voor het begin van de hoofdpijn voelt u zich prikkelbaar, neerslachtig of moe. Sommigen voelen zich dan weer ongewoon energiek of hebben enorm zin in eten. Anderen ‘weten gewoon’ dat er een migraineaanval aankomt.

2. De aurafase?
Slechts een derde heeft ooit een aura, en niet eens bij elke aanval. Het is een signaal van de hersenen en houdt meestal 10 tot 30 minuten aan. U ziet mogelijk blinde vlekken, fel licht of lichtflitsen of gekleurde zigzaglijnen, meestal aan één kant. Soms ziet u dubbel of wazig. Er kunnen ook tintelingen of gevoelloosheid optreden. Moeite met spreken valt ook voor.

3. De hoofdpijnfase?
Een aanval van migraine duurt gewoonlijk iets minder dan 1 dag, maar kan tot 3 dagen duren. Het komt meestal 1 tot 2 keer per maand voor, maar varieert van 1 keer per jaar tot 2 keer per week. duurt een aanval korter dan 4 uur of langer dan 72 uur, hebt u wellicht geen migraine.
Migrainehoofdpijn is soms hevig en komt meestal voor aan één kant van uw hoofd, soms aan beide kanten. Vaak zit de pijn aan de voorkant of bij de slaap. Hij is meestal kloppend of bonzend en verergert bij beweging.
Waarschijnlijk bent u misselijk en moet u zelfs (bijna) braken (wat de hoofdpijn lijkt te verlichten). Licht en geluid kunnen ook onaangenaam zijn en u bent misschien het liefst alleen in een donkere en stille omgeving.

4. De herstelfase?
Treedt in zodra uw hoofdpijn vermindert. U kunt moe, prikkelbaar en neerslachtig zijn en moeite hebben om u te concentreren.? Het kan nog een hele dag duren voor u zich weer helemaal beter voelt.

Bronnen
www.apb.be
https://www.lumc.nl/patientenzorg/ziektebeelden/migraine-en-clusterhoofdpijn/
https://www.uzleuven.be/sites/default/files/neurologie/Migraine.pdf
http://www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht/aanpak-van-migraine.html
http://www.bcfi.be/tf/NL/TN_MIG_Srt.pdf
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn


verschenen op : 14/05/2017
pub