print |43.686x gelezen

Bescherming van de privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door Gezondheid.be met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Mastellestraat 47

Gezondheid.be eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Cookies

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Verwerken persoonsgegevens

Door de registratie verleent u het recht aan Gezondheid.be om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

- gebruik en beheer van diensten van Gezondheid.be in het algemeen
- klantenonderzoek;
- met het oog op deelname aan een prijsvraag of een enquête;
- evalueren van de effectiviteit van de website;
- met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Gezondheid.be;

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (het gaat om een opt-out systeem).

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@gezondheid.be indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. (Wij vestigen uw aandacht erop dat indien u bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde diensten niet meer voor u toegankelijk zouden kunnen zijn.)

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Wijzigingen

De privacy policy van Gezondheid.be kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.


verschenen op : 01-05-2001   |  bijgewerkt op : 26-09-2012

 

Meer over:   over de website     nieuwsbrief    

Vind je deze informatie nuttig? Deel deze dan nu:
print |43.686x gelezen

Reageer op dit artikel

email:
naam:
verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
onderwerp:
bericht: tekens over.
terug naar begin artikel »
pub
pub
pub