Kraamgeld en adoptiepremie

Laatst bijgewerkt: November 2015 | 6 reacties
baby-lacht-2.jpg

dossier Update dossier 22 mei 2007

Kraamgeld is een forfaitair bedrag dat uitbetaald wordt bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag;

Aanvraag:
• kraamgeld kan aangevraagd worden vanaf de 6emaand van de zwangerschap tot 3 jaar na de geboorte. Voor de geboorte is een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum vereist, na de geboorte een geboorteattest
• aan te vragen via:
werkgever vader
indien vader zelfstandig: werkgever moeder
indien beiden zelfstandig of vrouw werkt mee: sociale zekerheidskas
indien beiden werkloos: laatste werkgever van de man
ambtenaren: verwijzing naar personeelsdiensten
samenwonenden: werkgever van de vader indien kind erkend is, zoniet werkgever van de moeder

Uitkering:
• uitbetaling ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum
• bedrag (werknemers in de privé-sector, openbare sector, werklozen, zelfstandigen):
- eerste geboorte: 1064,79 euro (ook voor kind dat voor 1 van de ouders het eerste is en voor elk kind uit een meerlingenzwangerschap
- tweede en volgende: 801,13 euro
- ook voor een adoptiekind wordt een geboortepremie uitbetaald
- bij doodgeboorte of vroeggeboorte na minimum 180 dagen zwangerschap wordt het kraamgeld eveneens uitbetaald
- Merk op.: het is altijd nuttig navraag te doen bij de werkgever, vakbond, mutualiteit, gemeente of er geen extra geboortepremie wordt uitgekeerd


verschenen op : 01/09/2000 , bijgewerkt op 03/11/2015

6 reacties

www.kids.partena.be

door Marc, 15 October 2007 om 22:13

De actuele bedragen van het kraamgeld en de kinderbijslag voor werknemers vind je op de website www.kids.partena.be

Partena Kinderbijslagfonds

door ilse, 24 May 2007 om 14:02

Voor meer info kan je altijd een kijkje nemen op www.partena.be => kinderbijslag

Kraamgeld via kinderbijslagfonds

door ilse himschoot, 24 May 2007 om 14:01

Vraag het kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de aanvrager of bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Werklozen richten zich tot het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever. Indien het kind (nog) niet erkend werd door je partner, kan je het kraamgeld aanvragen via het kinderbijslagfonds van je eigen werkgever. Vraag de documenten aan via je werkgever of rechtstreeks bij de kas die het kindergeld uitbetaalt. Wil je de aanvraag indienen vóór de geboorte, laat dan een medisch attest invullen met de vermoedelijke bevallingsdatum. Doe je de aanvraag na de geboorte, voeg er dan het geboorteattest bij dat je krijgt bij de aangifte van je baby. Het bedrag van het kraamgeld is hetzelfde voor werknemers in de privé-sector en in de openbare sector, voor werklozen en voor zelfstandigen. Het kraamgeld voor een eerste kind (1043,93 euro) is hoger dan voor de volgende kinderen (785,43 euro) (bedragen vanaf 1 augustus 2005). Bij een meerling wordt voor elk kind het hoogste bedrag uitbetaald, ongeacht de reële rang van de kinderen. Indien het kind voor één van de beide ouders het eerste kind is, dan wordt het bedrag voor een eerste kind uitbetaald. Wanneer jij en je partner nooit werkten en jullie een leefloon ontvangen via het OCMW kan je kraamgeld aanvragen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

kraamgeld

door isabel, 14 December 2005 om 08:51

hallo ik ben 6 maanden zwanger woon alleen niet met de vader,maar hij wil het kind wel erkennen wie vraag dan het kraamgeld aan

aanvraag kraamgeld

door anoniem, 25 September 2005 om 18:06

hallo, mijn vrouw is ondertussen 5 maanden zwanger. Ik ben werkzoekende en mijn vrouw is zonder beroep...Hoe moet ik ket kraameld aanvragen aangezien ik van werkloosheidsuitkeringen geniet en mijn vrouw GEEN INKOMEN heeft. Mvg

bekijk alle 6 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub